Pressmeddelande -

Olika kartsymboler skapar förvirring

Kartsymboler och ikoner ser olika ut beroende av vem som tillverkar kartan eller utvecklar kartapplikationen. Det här blir allt tydligare när antalet digitala kartapplikationer ökar i snabb takt. SIS, Swedish Standards Institute tar nu initiativ till en standard på området.

I dag kan vi se en brokig skara symboler och ikoner på kartor. På en och samma webbplats med kartapplikationer kan exempelvis kartans utseende och manöverknappar för samma funktion skilja från en tjänst till en annan. Det här gör det svårare att använda tjänsterna och utvecklingsarbetet blir dyrare.

- Vi har smarta kartfunktioner hemma, i bilen och mobilen och tar ofta hjälp av gps för att orientera oss. Men i dag ser symbolerna ut på olika sätt beroende av vem som utvecklat mjukvaran och vilka kartor som använts - det här vill vi ändra på, säger Henning Törner, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Vägverket deltar i standardiseringsprojektet. Clas Roberg ansvarar för myndighetens nationella trafikinformationen och vägportalen Läget på vägarna:

- Trafikinformation bidrar till bättre framkomlighet, trafiksäkerhet och miljö och trafikanterna måste enkelt kunna tolka det vi förmedlar. Vägskyltar som kartsymboler är enkla att förstå, men kompletterande kartinformation behöver standardiseras. Även verktygsikonerna för att påverka kartbilden bör se lika ut, säger Clas Roberg.

Nu startar SIS ett projekt för att undersöka behovet av standarder på området. Med i projektet är Vägverket, Lantmäteriet och Liber AB. Fler företag som utvecklar, tillverkar och använder kartor, kartapplikationer och geodata är välkomna att delta i projektet.

För ytterligare information:
Henning Törner, projektledare SIS, tfn 08-555 521 64, henning.torner@sis.se

Clas Roberg, ansvarar för den nationella trafikinformationen (Projektansvarig ITS), Vägverket, tfn 0243-755 64, clas.roberg@vv.se

Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Turism

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).