Pressmeddelande -

SIS på plats i Almedalen

Standarden ISO 26000 lanserades i november förra året. Seminariet om socialt ansvarstagande går därför ett steg längre. 
   – Det är en uppföljning av vad som händer nu med standarden, till exempel hur politiker och beslutsfattare kan dra nytta av standarden, säger Helena Håkansson. 

Två andra seminarier handlar om ledningssystem, miljöledningssystem och ledningssystem för en säkrare vård. Miljöledningssystemen kan hjälpa både företag och myndigheter att nå olika miljömål. Ledningssystem för vården handlar om att göra vården säkrare, enklare och billigare. SIS seminarium lyfter fram praktiska exempel ur vården. 

Ett annat praktiskt inriktat seminarium handlar om vårdhundar som idag används allt mer inom vård och rehabilitering. SIS arbetar med att ta fram en svensk standard som ska bidra till trygga vårdhundstjänster och enklare upphandling. 

SIS delar också ut ett pris för hållbart evenemangsarbete i Almedalen. Prisutdelningen sker i samband med SIS sista seminarium under veckan. Seminariet handlar om hållbarhet vid evenemang, ett område där en global standard ska vara klar till 2012. Priset är tänkt att inspirera andra som arbetar med evenemang.

Varför vill SIS vara med i Almedalen?
   – Vi hoppas förstås träffa kunder och medlemmar. Dessutom vill vi gärna träffa representanter från offentlig sektor, där Almedalen är en viktig mötesplats, säger Helena Håkansson.

SIS seminarier är den 5-8 juli. Läs mer på www.sis.se/almedalen

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljöledningssystem
  • miljöledning
  • ledningssystem
  • iso 26000
  • hållbarhet
  • global standard
  • socialt ansvarstagande
  • sis swedish standards institute
  • sis

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Relaterat innehåll