Pressmeddelande -

Standarder för halksäkerhet efterfrågas

För att undvika halkolyckor i trappor, på golv eller trottoarer planerar SIS, Swedish Standards Institute nu att starta ett nytt projekt inom halksäkerhet. På europeisk nivå har man börjat med att ta fram två metoder för att dokumentera halkbenägenhet hos olika typer av gångytor. På europanivå arbetar nu projektet Slip resistance, CEN/TC 339, med att ta fram nya metoder för att bestämma halkbenägenhet. Målsättningen är att dessa båda metoder, rampprovning och pendelprovning, ska refereras till i kommande produktstandarder och i myndigheters föreskrifter och regler. SIS planerar nu att starta en ny teknisk kommitté för halksäkerhet för att bevaka svenska intressen inom området. – Idag finns ingen enhetlig metod för att bestämma och jämföra halkbenägenhet hos olika typer av underlag. Både Boverket och Arbetsmiljöverket har efterfrågat att svensk kunskap kommer de kommande standarderna till gagn och att svenska förutsättningar medräknas varför vi nu startar en teknisk kommitté, säger Rikard Silverfur, projektledare på SIS. De som berörs av projektet och standarderna är allt ifrån allmänheten, till aktuella myndigheter, organisationer, provningsinstitut och tillverkare av produkter man går på – allt från golv, trappor, markbeläggningsprodukter, betong, trä, tak och sten. Även producenter av förpackningsmaterial och plast, som när de ligger på golv, kan utgöra halkrisker berörs. – Det är viktigt att denna TK får en så bra sammansättning som möjlighet varför jag välkomnar företag, tillverkare, provningsinstitut, intresserorganisationer, högskolor och universitet som är intresserade av att delta i projektet att höra av sig till mig, tillägger Rikard. För ytterligare information: Rikard Silverfur, projektledare SIS, tfn: 08-555 520 86, rikard.silverfur@sis.se Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se

Ämnen

  • Politik