Pressmeddelande -

Stort intresse för fasta biobränslen

SIS, Swedish Standards Institute startar i veckan arbetet med att ta fram globala standarder för fasta biobränslen genom att samla deltagarna i Stockholm till ett första möte. Målet är att minska de globala utsläppen av koldioxid genom ökad användning av fasta biobränslen. Under de fåtal månader som SIS haft uppdraget har många länder anslutit sig.

- För att vi ska nå klimatmålen år 2020 måste vi i större utsträckning använda alternativa energikällor och där är fasta biobränslen en viktig del. Många länder har gått med i projektet på kort tid vilket visar att detta område bedöms vara viktigt på många håll i världen. Särskilt glädjande är att vi har fått med Kina, Indien och USA som står för en stor del av de globala utsläppen av växhusgaser, säger Lars Sjöberg, projektledare på SIS.

Idag är 25 länder anmälda till kommittén, däribland Kanada, USA, Sydafrika, Kina, Sydkorea, Tyskland och Frankrike.
- Vi hoppas att ännu fler länder ska inse potentialen i fasta biobränslen och gå med i projektet. Globala standarder ger ett gemensamt synsätt och en gemensam terminologi som underlättar handeln. Och den internationella handeln med fasta biobränslen måste öka för att de uppsatta klimatmålen ska nås, säger Lars Sjöberg.

Vid det första mötet 21-23 maj kommer projektdeltagarna bestämma hur de ska organisera arbetet. Att Sverige och SIS har fått uppdraget att leda kommittén innebär att ett sekretariat upprättas med ordförande och sekreterare från Sverige. Som ordförande kommer Sverige att föreslå Birgit Bodlund från Vattenfall. Sekreterare är Lars Sjöberg på SIS.

SIS leder sedan år 2000 det europeiska standardiseringsarbetet inom fasta biobränslen. Det har resulterat i ett 30-tal standarder som kommer att fungera som underlag i det nya globala projektet.

I den svenska kommittén för standardisering av fasta biobränslen deltar idag 25 företag och myndigheter.
- Intresset för deltagande har ökat sedan arbetet utvidgades till ISO-nivå och vi ser gärna att fler anmäler sig till projektet, säger Lars Sjöberg.

För ytterligare information:
Lars Sjöberg, projektledare SIS, 08-555 520 76, lars.sjoberg@sis.se.
Hannah Zimmerman, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, hannah.zimmerman@sis.se

 

Ämnen

  • Energifrågor