Pressmeddelande -

Turistnäringen får globala riktlinjer

Den globala standardiseringsorganisationen ISO har nyligen inlett ett arbete för att ta fram internationella standarder för turistnäringen. Cirka 40 länder deltar och det är ett mycket stort intresse runt turistområdet, inte minst från utvecklingsländer. Ett svenskt SIS-projekt kommer nu att startas för att påverka de internationella standarderna. Standarderna kan komma att handla om till exempel terminologi, boende, hälsohem, konferensanläggningar, restauranger, turistbyråer, flyg- och busstransporter. Även golfresor och säkerhet vid utomhus- och äventyrsresor kan komma att omfattas. – Från konsumenthåll finns ett starkt intresse för standarder inom detta stora område. Alla företag, organisationer eller myndigheter som på något sätt är verksamma inom dessa branscher är välkomna att delta i det svenska SIS-projektet, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS. Ett informationsmöte kommer att hållas den 15 juni på SIS. Anställda på företag inom till exempel rese- och turistnäringen såsom hotell, konferensanläggningar, turistbyråer, arrangörer av utomhusaktiviteter och transportfirmor kan ha intresse av projektet och att delta på informationsmötet. För ytterligare information: Tuula Cammersand, projektledare SIS, tfn: 08-555 520 59, tuula.cammersand@sis.se Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se

Ämnen

  • Turism

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).