Pressmeddelande -

Världen samlas för att förbättra framtida krisarbete

När det inträffar en kris finns det ingen tid för långa diskussioner eller missuppfattningar. Allting måste vara förberett och alla nyckelfunktioner måste veta exakt vad de ska göra. Sverige har fått i uppdrag av den globala standardiseringsorganisationen ISO att, genom SIS, Swedish Standards Institute, leda ett projekt för att utveckla nya standarder för internationell krishantering, under namnet Societal Security (Samhällssäkerhet). Med de senaste årens terroristattacker och naturkatastrofer i färskt minne kan man konstatera att en del krishanteringsinsatser troligen hade kunnat genomföras snabbare med en bättre planering för informationshantering och ledning. Den 10-12 maj samlas representanter från både utvecklingsländer och industrialiserade länder i Stockholm för att dra upp riktlinjerna för det framtida arbetet med att ta fram en ny global standard för internationell krishantering. I projektet ingår Ericsson, SAAB, Volvo, Försvarets materielverk och Krisberedskapsmyndigheten. Målet är att arbetet ska leda fram till standarder som kan förbättra beredskapen och underlätta samverkan före en kris, under en kris och i återhämtningsfasen efter en kris. – Standardiserade former för att hantera och förebygga effekten av en kris är tidsbesparande och underlättar samverkan. Ett viktigt område i arbetet är att information i framtiden ska kunna förstås och utbytas enklare mellan nationella och internationella företag, myndigheter och organisationer, säger ambassadör Krister Kumlin, som är ordförande i det globala projektet. Området är stort och spänner över allt från förberedelser, analyser, prognoser, utvecklande av system, utbildning, övning och utvärdering. Ett annat exempel är behovet av globala standarder för symboler och bilder. De som i den inledande fasen driver och har möjliggjort bildandet av projektet är de industriföretag och myndigheter som med stöd av SIS hittills ingår i projektet. Även en svensk referensgrupp har bildats för att ta tillvara svenska åsikter i det globala projektet. Detta projekt är öppet för alla företag, myndigheter och organisationer som vill vara med och påverka de framtida riktlinjerna. För ytterligare information: Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 0709-48 06 74, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2011 MSEK 226 och har 200 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).