Pressmeddelande -

10 Nytänkande entreprenörer tilldelas ÅForsk Entreprenörsstipendie på Sveriges Innovationsriksdag 2019

Stiftelsen ÅForsk har i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks utsett 10 entreprenörer som får ÅForsks Entreprenörsstipendie 2019. Stipendiet om 200 000 kronor syftar till att stötta entreprenören att förverkliga sin affärsidé.

Entreprenörernas gemensamma nämnare är att de driver spännande och nytänkande företag som utvecklats inom det akademinära ekosystemet för innovation som inkubatorer, science parks eller innovationskontor vid högskolor och universitet.

Tekniken- och tjänsterna som ligger till grund för de 10 utsedda entreprenörernas idéer har förankring inom forskning och utveckling med hög innovationshöjd.

– Vi har glädjen att på Sveriges Innovationsriksdag dela ut ÅForsks Entreprenörsstipendie till 10 stipendiater med entreprenöriellt driv och innovativa affärsidéer, säger Anders Snell, verkställande ledamot ÅForsk och fortsätter.

ÅForsk Entreprenörsstipendie delas ut av ÅForsk på Swedish Incubators & Science Parks årliga konferens Sveriges Innovationsriksdag den 8 maj i Karlskrona. Stipendiet utgörs av 200 000 kronor.

Hela listan över de 10 innovativa entreprenörerna som får stipendiet finns i informationen nedan.


För mer information eller vid frågor:

Emanuel Alvarez
kommunikationsstrateg
Swedish Incubators & Science Parks
+46(0)73 600 70 70
emanuel.alvarez@sisp.se

Anders Snell
verkställande ledamot
ÅForsk
anders.snell@afconsult.com
+46(0)70 590 87 44

Hela listan – 10 innovativa entreprenörer som tilldelas ÅForsks Entreprenörsstipendie 2019

Ellinor Niit Högskolan i Borås; Grants and Innovation Office Högskolan i Borås

Affärsidé: FlexDyer – lösning som minskar användningen av vatten, energi och kemikalier vid färgning av textilier.

Donatella Puglisi Linköpings universitet; LiU Innovation

Affärsidé: Sensorsystem som bevakar luftkvaliteten inomhus och upptäcker skadliga luftföroreningar.

Tim Nordh Uppsala universitet; Uppsala Innovation Centre

Affärsidé: Ett katodmaterial av förnybara material som möjliggör lagring av energi. Tekniken har möjlighet att disruptera batterimarknaden.

Saleh Javadi Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Business Incubator

Affärsidé: Lösning som kombinerar artificiell intelligens med energieffektivisering för minskad energianvändning och konsumtion.

Majid Alimadadi Mittuniversitet; Västerås Science Park

Affärsidé: Ett biobaserat och biologiskt nedbrytbart material som kan återvinnas, ersätta plastförpackningar och användas för små elektroniska apparater.

Julia Klasson Chalmers; Chalmers Ventures

Affärsidé: En lösning med patenterad nonteknik som renar luft och vatten på ett energieffektivt sätt.

Isak Nielsen Linköpings universitet; LEAD

Affärsidé: Har utvecklat en molnbaserad tjänst för optimerad växtodling inom lantbruket.

Martin Hassler Hallstedt Lunds universitet; Ideon Innovation

Affärsidé: Programvara som kombinerar KBT och inlärningspsykologi med speldesign för att lära ut matematik för elever i lågstadiet.

Betty Collin Högskolan i Kristianstad; Krinova

Affärsidé: Lösningen består av vilda jästsvampar som isolerats från den skånska naturen och kan användas för kommersiellt bruk vid exempelvis dryckesproduktion av vinproducenter och bryggerier.

Sebastian Desand KTH, KTH Innovation

Affärsidé: Webbaserade vindsimuleringar gör det möjligt att skapa komfortabla och säkra stadsmiljöer samt få ökad kunskap om luftföroreningar. Genom algoritmer kan vem som helst genomföra en vindsimuleringsstudie.


Observera att listan inte ska ses som en rankning av stipendiaterna
.


Bakgrundsinformation om ÅForsk Entreprenörsstipendium

ÅForsk delar i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks delar sedan år 2014 ut stipendiet till 10 entreprenörer årligen. Stipendiet riktar sig till entreprenörer med koppling till akademi, forskning, inkubatorer och science parks.

Stipendiet utlyses under början av 2019 där entreprenörer från det akademinära ekosystemet för innovation i hela Sverige haft möjlighet att söka.

Efter utlysningstiden har en jury bedömt ansökningarna där stipendiets inverkan på entreprenörens möjligheter att realisera sin idé är ett starkt kriterium och projekt som befinner sig i tidig fas prioriterats.

Entreprenörerna som får stipendiet presenteras idag på Sveriges Innovationsriksdag 2019.

Ämnen

  • Företagande

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontakter

Ulrica Gellerstedt

Presskontakt Communications Manager +46 72 511 92 73