Pressmeddelande -

Anna Kinberg Batra och Mikael Damberg debatterar innovationspolitik på Sveriges Innovationsriksdag

Den 22-24 maj arrangeras Sveriges Innovationsriksdag på Ideon i Lund – den årliga konferensen där representanter för Sveriges inkubatorer och science parks möter andra aktörer inom innovations-Sverige. Flera ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare deltar, däribland Anna Kinberg Batra (M) och Mikael Damberg (S), som den 23 maj debatterar Sveriges innovationspolitik. 

Under några intensiva dagar i maj kommer närmare 250 personer att samlas på Ideon i Lund för att diskutera svensk innovation i allmänhet och den högaktuella globala trenden öppen innovation i synnerhet. Den 23 maj gästas Sveriges Innovationsriksdag av Anna Kinberg Batra (M) och Mikael Damberg (S), båda gruppledare för respektive parti i riksdagen, som då kommer att debattera den svenska innovationspolitiken.

- Den allt större prioritet som innovation får i svensk politik är mycket viktig för att stärka landets attraktionskraft samt utveckla den samlade förmågan att stimulera innovation. Detta behövs för att öka såväl nyföretagande som befintliga företags utveckling vilket tillsammans skapar tillväxt och fler arbetstillfällen, samt är förutsättningar för Sveriges välstånd. Syftet med Sveriges Innovationsriksdag är att skapa en årlig mötesplats för nationell dialog, kunskapsutbyte och nätverkande kring näringslivsutveckling. Därför är det mycket glädjande att ledande representanter från både regeringen och oppositionen deltar och tillsammans med entreprenörer och företagsledare diskuterar hur vi bäst ska utveckla Sveriges konkurrenskraft, säger Magnus Lundin, Vd för SISP. 

Ledande beslutsfattare och näringslivsföreträdare

Sveriges Innovationsriksdag 2013 gästas även av bland andra näringsminister Annie Lööfs stadssekreterare Håkan Ekengren, Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren, EU-parlamentariker Kent Johansson, General Electrics Nordenchef Hans Enocson, ALMI:s Vd/koncernchef Göran Lundwall och Inwidos koncernchef Håkan Jeppsson. Under Innovationsriksdagen deltar dessutom flera svenska framgångsrika tillväxtbolag från SISP-medlemmarnas innovationsmiljöer att inspireras av.

- Sveriges Innovationsriksdag 2013 är en viktig mötesplats för dialog och kunskapsutbyte. Här samlas företrädare för Sveriges inkubatorer och science park tillsammans med andra aktörer inom innovationsområdet, politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare. Jag vågar utlova ett givande nätverk och utbyte för den som deltar på Sveriges Innovationsriksdag. Lund är dessutom en utmärkt plats att möta våren på, säger Magnus Lundin, Vd för SISP. 

Innovation handlar även om etablerade svenska företag

Årets Innovationsriksdag är den tredje i ordningen och temat är den högaktuella globala trenden öppen innovation. Öppen innovation innebär att etablerade företags innovationsarbete inte sker bakom lyckta dörrar, utan i samverkan med externa aktörer så som forskare, det offentliga och aktörer från olika branscher.

- Innovation handlar inte bara om nystartade bolag, så kallade startups, utan även om etablerade svenska företag som i dag befinner sig på mer konkurrensutsatt mark än kanske någonsin tidigare. För etablerade företag med befintliga marknadsandelar är det precis lika viktigt att ligga före i innovationsprocesserna – men erfarenhet visar att dessa processer bör vara öppna. Ett vanligt misstag är att utvecklingsavdelningar stänger in sig och försöker vara innovativa och kreativa, när det egentligen är omvärldens input och nya idéer och synsätt som behövs, säger Hans Möller, Vd på Ideon. 


Läs mer på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Kontakt

Magnus Lundin, Vd SISP, 0709-70 38 07, magnus.lundin@sisp.se

Anna Alicedotter, kommunikation SISP, 0723-00 52 00, anna.alicedotter@sisp.se 

För mer information om Ideon, besök www.ideon.se

Hans Möller, Vd Ideon, 0709-16 85 00, hans.moller@ideon.se

Jimmy Wilhelmsson, pr och kommunikation Ideon, 0708-26 33 82, jimmy.wilhelmsson@ideon.se

 

Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är namnet på Swedish Incubators & Science Parks (SISPs) årskonferens. Här samlas företrädare för Sveriges science parks och inkubatorer med politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter för dialog, erfarenhetsutbyte och inspiration.

www.sverigesinnovationsriksdag.se

Hashtagg: #innovationsriksdag

Öppen innovation

Öppen innovation handlar om att möta den globala konkurrensen genom att öppna upp ett etablerat företags innovationsprocess för externa aktörer. Det kan ske genom att akademiker, entreprenörer och företag inom besläktade branscher bjuds in att deltaga i brainstorming, idétävlingar eller andra kreativa mötesformer som tar tillvara på olika människors perspektiv. Målet med öppen innovation är att skapa nya företag, produkter eller tjänster som ett eller flera företag kan skapa nya intäktsmodeller, problemlösningar eller arbetstillfällen kring. Öppen innovation är ofta knuten till en specifik plats där det samlas innovativa människor med olika bakgrund och expertiser, som till exempel Ideon i Lund.

SISP

SISP är den rikstäckande nationella branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks, som verkar för att skapa världsledande innovationsmiljöer som starkt bidrar till svensk tillväxt och nya jobb. 

www.sisp.se

Ideon

Ideon är den idealiska platsen för företag som vill växa. En plats där människor förbättrar och förfinar sina egna och andras idéer. En plats där allt är möjligt. I dag består Ideon av 120.000 kvadratmeter kontorsyta och här verkar drygt 300 företag med cirka 2.500 anställda. Ideon drivs av Ikano Fastighets AB, Wihlborgs Fastigheter AB, Lunds universitet och Lunds kommun. Som Sveriges första och en av de största platserna för öppen innovation har vi 30 års erfarenhet och på Ideon har flera av landets mest framstående innovativa bolag haft sin start.

 www.ideon.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagsinformation

Kategorier

 • swedish incubators and science parks
 • swedish incubators & science parks
 • sisp
 • sveriges innovationsriksdag
 • ideon
 • anna kinberg batra
 • mikael damberg
 • innovation
 • innovationspolitik
 • håkan ekengren
 • annie lööf
 • attraktionskraft
 • öppen innovation
 • open innovation

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 62 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt harTriple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se 

Presskontakt

Ulrica Gellerstedt

Presskontakt Communications Manager +46 72 511 92 73