Pressmeddelande -

De är Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer

Idag presenterades Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 000 kronor. Årets stipendiater har innovativa affärsidéer inom områden som bioteknik, bioenergi, hållbarhet, säkerhet, gamification och robotteknik.

Stipendiet delas ut i samarbete med SISP – Swedish Incubators & Science Parks.ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. SISPs nätverk av innovationsmiljöer med inkubatorer och science parks hjälper ÅForsk att finna morgondagens mest lovande entreprenörer.

– Vi vill stimulera ambitiösa entreprenörer som verkar inom landets innovativa ekosystem till att realisera och driva igenom sina idéer så marknaden nås av nya produkter och lösningar. Detta stipendium är en del av detta engagemang från ÅForsks sida, Anders Snell, Executive Director ÅForsk.

I år tog SISP – som hanterar urvalsprocessen med hjälp av sin långa erfarenhet och kunskap inom området framtidens nya innovativa tillväxtföretag emot över 100 kvalificerade ansökningar till stipendiet.

För att en ansökan ska vara kvalificerad måste entreprenören förutom information om sin idé även motivera varför han eller hon är rätt för stipendiet. Entreprenören måste därtill även rekommenderas och få en motivering av en affärscoach vid någon av landets inkubatorer eller science parks.

– Vi har tagit emot många kvalificerade ansökningar och konkurrensen i urvalsprocessen har varit hård. Stipendiaterna representerar några av morgondagens innovativa affärsidéer och kunskapsbaserade företag som kommer att skapa arbetstillfällen och inte minst betydande nya export- och investeringsmöjligheter för Sverige, säger Magnus Lundin, VD SISP.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Lundin
VD SISP 
magnus.lundin@sisp.se
+4670-970 38 07

Anders Snell
Executive Director ÅForsk 
anders.snell@afconsult.se / anders.snell@telia.com 

+4670-590 87 44 

Om SISP

Swedish Incubators & Science Parks – SISP – är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

Om ÅForsk

Stiftelsen ÅForsk bildades 1985. ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror. ÅForsk är den största aktieägaren i det börsnoterade ÅF AB. Medel för forskningsanslag och stipendier erhålles genom utdelningar från bolaget.

Hela listan – Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer

1. Robin Thiberg, Innoscentia

Affärsutvecklarens motivering: Robin är driven, ambitiös och orädd. Han har lyckats att ta Innoscentia från en power point och idé till ett bolag med samarbetsavtal och finansiering på bara ett år. Robin är marknadsdriven och vill bygga ett lönsamt och hållbart bolag. Hans filosofi är att utveckla tekniken nära och med marknaden. Övergången från samarbete till kund blir kortare och mer kostnads- och resurseffektiv. Att tilldela Robin ett stipendium kan jag inte se annat än som en god investering.

Affärsidé: Upptäckten ger en metod för att detektera och kvantifiera nedbrytningsprocesser i livsmedel, som inte påverkas av historiken vid livsmedlets hantering (transport, lagring, kylkedja, temperaturvariationer, etc), utan mäter direkt och irreversibelt mikrobiell aktivitet och nedbrytningsgrad i realtid. Fördelarna är en direkt, tillförlitlig och kostnadseffektiv mätning av livsmedels kvalitet och status över tid. Det ger en ökad säkerhet och sårbarhet genom värdekedjan, produktion till konsumtion.

2. Pär Stihl, Simultanex

Affärsutvecklarens motivering:Simultanex adresserar ett tydligt behov även bekräftat av delägares yrkeserfarenheter. Lösningen är unik och användandet av standardkomponenter minskar tekniska risken. Lösningen fungerar vid distanstolkning och därigenom anpassningsbart till lämplig tolk samt skalbart internationellt. Planerat pilot projekt med domstolsverket ger möjlighet att stämma av funktionalitet, affärsmodellen och ge en strategisk referens. Starkt team som med finansiering kan fokusera egna och externa resurser.

Affärsidé: Helautomatiskt patentsökt hjälpmedel för simultan dialogtolkning av tolkade samtal med språktolk. Ingen motsvarande teknisk lösning finns! Tekniken sparar upp till 50% av samtalstiden och därmed kostnader samt höjer samtalskvalitén. Kvalitétsökningen innefattar även tolkning på distans vilket gör att transporter kan undvikas och medför därmed miljövinster. Simultanex S1 överbrygger språkbarriärer bättre än någon annan. Målet är att Simultanex S1 ska bli det självklara valet för tolkade samtal.

3. Angela Wulff, Swedish Algae Factor

Affärsutvecklarens motivering: Swedish Algae Factory med Angela som R&D-ansvarig, har under de senaste två åren utvecklats från en idé på forskningsstadiet till en mångfacetterat affärsverksamhet med enorm potential. Angela är mästerlig på att växla mellan två hattar, dels som styrelseledamot och dels som R&D och uppnå både kommersiell framgång och forskningsspets. Hon har en stor passion för förnyelsebar energi, och jag är fast förvissad att SAF med henne kommer att bli mycket framgångsrikt.

Affärsidé: Swedish Algae Factory ́s affärsmodell bygger på en yt- och energieffektiv odling av kiselalger med biofilmsteknologi där avfallsvattenrening sker och högvärdigt nanoporöst kisel extraheras för användning i bland annat kromatografi, filtrerings, batteri och solcellstillämpningar. En försäljning av denna högvärdiga kisel möjliggör en ekonomisk hållbar försäljning av den organiska biomassan för i första skedet fiskfoderproduktion, men även långsiktigt för förnybar råolja och biokolproduktion.

4. Sankara Pillay, MIMSI / Li-on Batteries

Affärsutvecklarens motivering: MIMSI Materials har idag en teknologi som är verifierad av en ledande japansk marknadsaktör Sumitomo Electric. Baserat på denna teknologi ska företaget utveckla en ny applikation som ska öka säkerheten och förbättra energieffekterna hos dagens Litium-ion batterier. Bolaget har ett team som har den kompetens som krävs för att ta denna produkt till marknaden. Marknadsbehovet är akut för deras initiala produkt hos leverantörer av batterier till flygplansindustrin som ska öka flygsäkerheten.

Affärsidé: There is market demand from the aviation, automotive and consumer electronics industries for safe Li-ion batteries that will not explode when subjected to, e.g., overcharging, extreme temperatures, or thermal-runaway. Our unique value proposition is to develop a high performance MIMSI-based nanocomposite coating that can be used to protect the passive components of conventional Li-ion batteries from electrochemical corrosion, enabling the use of nonflammable/non-explosive electrolytes.

5. Petr Vasiliev, NeoZeo

Affärsutvecklarens motivering: Jag har haft det stora nöjet att arbeta med Petr Vasiliev under flera år. Hans bolag NeoZeo har utvecklats i en mycket imponerande takt och vunnit ett flertal prestigefyllda utmärkelser som KAMI, Stockholms stads innovationsstipendium och Energimyndigheten. Petr har en mycket kvalificerad och seriös forskningsbakgrund och har nu utvecklats till affärsledare på hög nivå. Jag är mycket positivt till NeoZeos framtid och bolaget är ett av våra absoluta mest lovande flaggskepp från SU Inkubator.

Affärsidé: NeoZeo’s biogas upgrading module offers a novel solution to tap into the largest unexplored potential for producing biomethane: farms and small towns. NeoZeo developed a mobile, easily transportable biogas-upgrading module fitted into a standard-size sea container which ensures its quick start-up and economical use even for small volumes (50-300 Nm3/hour) of raw biogas. The produced biomethane is a renewable vehicle fuel for local usage that will help reduce the consumption of fossil fuels.

6. Henrik Andersson, REFLEX, Reteuna

Affärsutvecklarens motivering:Jag har haft möjligheten att följa utvecklingen av denna produktidé från ett tämligen tidigt skede och ser en stor affärspotential inte minst efter senaste tidens marknadsundersökning och marknadsdialog. Produkten har stor teknisk höjd och löser ett konkret problem där behov finns. Teamet är väl underbyggt genom den affärsprofil som nu precis har kommit in samt Inkubera. Vad som saknas här och nu är finansiering för att säkra upp nästa steg mot en säljbar första produkt så snart som möjligt.

Affärsidé:Produkten kommer ifrån forskningsresultat om detektion av människor runt arbetsmaskiner i industriella miljöer för att reducera olyckor. En prototyp har testats tillsammans med bl.a. Atlas Copco och Volvo CE vilket visat att tekniken och systemet är mycket robust och är redo för att produktifieras. Affärsiden kommer vara att utveckla samt sälja produkter (med patenterad teknik) för att avsevärt förbättra säkerheten på världens arbetsplatser/industriella miljöer.

7. Fredrik Viksten, CBot

Affärsutvecklarens motivering:Bolaget har identifierat en marknad med stor tillväxtpotential, med ett stort intresse från ett antal viktiga branschaktörer och potentiella kunder. Teamet har bred kompetens och erfarenhet inom teknikområdet, men kommer framåt behöva arbeta mer med marknads- och affärsfrågor. Fredrik har entreprenöriellt fokus och är en av de drivande i grundarteamet, och har en nyckelroll i bolagets affärsmässiga utveckling. Ett stöd skulle möjliggöra att Fredrik kan fokusera ytterligare på dessa frågor.

Affärsidé: CBots vision är att revolutionera byggbranschen på samma sätt som industriroboten revolutionerade tillverkningsindustrin för flera decennier sedan. Vår målsättning är att tunga och repetitiva arbetsuppgifter skall utföras av seende mobila robotar framtagna speciellt för byggbranschens krav och miljö. Detta kommer att leda till en ökad produktivitet, minskade kostnader, garanterad kvalité samt en markant förbättrad arbetsmiljö för byggarbetaren.

8. Marit Sundin, AddMovement / AddSeat

Affärsutvecklarens motivering:Marit är en enveten innovatör och entreprenör, med hennes bakgrund som elitidrottskvinna finns alla möjligheter att projekt som hon tar sig an blir en framgång. På 80-90-talet var hon med och utvecklade sit-skin. Addseat som Marit driver i Addmovement är en lösning som i framtiden kommer förändra livet för många människor som är rullstolsburna idag. Marit har varit med i Inkubatorn på MSSP och har även akademiska projekt med Högskolan i Gävle och KTH.

Affärsidé:AddSeat is a stylish and thoughtful technical mobility solution mounted on a Segway. The seat is available in two versions. Fixed height and height adjustable, the latter with its own motor to allow easy height adjustment. The footrest can also be adjusted for personal comfort. The seat is sprung and can be slid backwards in order to get the center of gravity further back and enable a more powerful braking effect.

9. Emma Woxlin, Organic Solar Cells

Affärsutvecklarens motivering: This project has potential to disrupt one or several markets as it replaces gas based solutions within a highly topical area, emission cleaning. The fact that this solution isn’t based on any fossil fuels means that it will be possible for customers to cut operational costs while using an environmentally friendly option. As there is an economical benefit in using this solution it is likely that it will be well received by the market., making the case stronger.

Affärsidé: Organisk solceller som kan produceras genom patenterad 3D-printing teknologi. Solcellen är tunn, transparent och böjbar likt ett OH-papper och är i och med billiga polymerer som enda material och tillverkningsprocessen billigare än andra alternativ. Egenskaperna för denna organiska solcell gör att den öppnar upp användningsområden som annars inte hade varit möjliga, t.ex. solceller på tält.

10. Paulina Olsson, Peppy Pals

Affärsutvecklarens motivering:Paulina är en exceptionell entreprenör med ett enormt driv som flertalet gånger bevisat hennes passion för nyföretagande. Hon har blivit tilldelad pris inom innovation och nytänk och besitter värdefull kunskap inom nätverks-byggande och ledarskap. Hennes enastående akademiska och professionella resultat är ett bevis på hennes enorma motivation och förmåga att motivera andra. Jag är övertygad om att hon är rätt person att leda Peppy Pals globala satsning samt en självklar stipendiat för Er.

Affärsidé: PeppyPals is an innovative and unique game that teaches children about emotional intelligence (EQ) such as empathy and feelings while having fun. By creating a new

generation of children with higher EQ we wish to create a world without bullying, hatred and exclusion. 

Ämnen

 • Universitet, högskola

Kategorier

 • entreprenör
 • inkubator
 • innovation
 • innovatör
 • science park
 • sisp
 • start up
 • swedish incubators & science parks
 • tillväxt
 • innovateswe

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 62 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt harTriple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se 

Kontakter

Ulrica Gellerstedt

Presskontakt Communications Manager +46 72 511 92 73