Pressmeddelande -

De är vinnarna i Intelligent Energy Management Challenge

Bärbar energihantering som både mäter i realtid och förutser framtiden, självlärande energisystem i byggnader, energilagringens motsvarighet till smartphones och en affärsmodell för smarta lokala energisamhällen. De är vinnarna i den internationella innovationstävlingen Intelligent Energy Management Challenge.

Tävlingsvinnarna är entreprenörer från Grekland, Sverige och USA. Lösningarna hjälper kunden att anpassa byggnadens energisystem för att använda och lagra solel på ett smartare sätt. De vinnande lösningarna hjälper att matcha kundens elanvändning och elproduktion på ett bättre sätt; tjänster som kan få en allt större betydelse när en allt större del av elen i världen blir förnybar.

Även om själva tävlingsfasen nu är över så startar nästa spännande fas, test- och verifieringsfasen, där de vinnande bidragen kommer att testas i verkligheten av flera av beställarna i bland annat mikronät.

Vinnarna av Intelligent Energy Management Challenge är:

CERTH, Grekland. Teamet bakom AGILE har utvecklat ett självlärande energisystem som anpassar sig och blir allt bättre på att ta smarta beslut kring byggnadens energianvändning i realtid och samtidigt kravlöst möta slutkonsumentens behov.

Amzur Technologies, USA.Detta vinnarteam har utvecklat en smart energimätare som förutser batteriförbrukning och hur mycket solkraft som genereras. Energimätaren kan även hjälpa användaren att välja när det är dags att ladda ur batteriet och när det är läge att köpa el från elnätet.

KIC InnoEnergy, Sverige. Teamet bakom lösningen Local System Operator (LSO) tar steget mot smartare energianvändning genom en innovativ affärsmodell som bygger på lokal produktion och konsumtion. Lösningen kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen med användare och flerbostadshus som tillsammans bidrar till en mera hållbar energianvändning.

Ferroamp Elektronik, Sverige. EnergyHub är en skalbar lösning som kan ge effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll för användarna. Precis som smartphones utgör en plattform för kommunikation, är EnergyHub en plattform för lagring av förnybar energi.

Kombinationen av solenergi och energilagring är ett aktuellt utvecklingsfokus inom energiområdet. Allteftersom andelen förnybar el ökar, växer också behovet av lagring och flexibilitet i energisystemet. Uppsala kommuns fastighetsbolag Ihus är en av flera svenska aktörer som är engagerade för att testa vinnarnas lösningar.

– På Ihus har vi arbetat med nya innovativa energilösningar i flera av våra fastigheter så det var väldigt spännande att delta i juryarbetet och se alla intressanta förslag som presenterades. Vi hoppas självklart på att få se någon av de vinnande lösningarna implementeras och testas hos oss, säger Marie Säfström, hållbarhetschef på Ihus.

Nästa steg efter testfasen är att påbörja större implementering genom innovationsupphandling. Förutom de beställare som redan deltar i Intelligent Energy Management tillkommer förhoppningsvis ytterligare aktörer.

– Genom innovationsupphandling samlar vi flera beställare och ökar därmed investeringspotentialen för marknaden att leverera attraktiva affärsmodeller och funktionalitet som efterfrågas av kunderna. Nu ser vi fram emot möjligheten att testa de vinnande innovationerna, både i byggnader och mikronät, i skarpt läge, säger Sara Bargi, chef för enheten för hållbar el på Energimyndigheten.

Innovationstävlingens mål är att få fram nya smarta och flexibla lösningar för att anpassa energisystemet i byggnader med solceller så att solelen används och lagras på ett smartare sätt. Fem kommuner har identifierat ett behov och intresse för nya lösningar och stöder initiativet genom att tillsammans agera så kallad kritisk massa (en samlande köpkraft och efterfrågan).

Om Intelligent Energy Management Challenge

Tävlingen arrangeras i samarbete mellan Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks. Deltar gör även kommunerna Arvika, Göteborg, Eskilstuna, Herrljunga och Uppsala.

 • Högst fyra bidrag kommer att väljas ut och tilldelas 10 000 euro vardera.
 • Vinnarna kommer att bjudas in till förhandling med de deltagande kommunerna av pilotprojekt för ett värde av upp till 50 000 euro per kommun.
 • Framgångsrika pilotprojekt kan resultera i upphandlingar till ett värde av 2,8 miljoner euro.

Energimyndigheten är huvudorganisatör av tävlingen. I arbetet med tävlingen samarbetar man med Swedish Incubators & Science Park (SISP) och NineSigma. SISP koordinerar tävlingen och möjliggör för facilitering och support via regionala innovationsmiljöer i Sverige. NineSigma är ett amerikanskt företag som har stor erfarenhet av att skapa och driva innovationstävlingar med lyckat resultat.

För mer information om Intelligent Energy Management Challenge: http://bit.ly/iemchallenge

För frågor och mer information om Intelligent Energy Management Challenge, kontakta:

Olle Dierks
Innovationsupphandlings- och internationaliseringsexpert
Swedish Incubators & Science Parks
076-100054
olle.dierks@sisp.se

Charlotte Lejon
Upphandlingschef
Energimyndigheten
016-5442093
charlotte.lejon@energimyndigheten.se

Emanuel Alvarez
PR- och kommunikationsstrateg
Swedish Incubators & Science Parks
073-6007070
emanuel.alvarez@sisp.se

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • inkubator
 • innovation
 • innovatör
 • science park
 • swedish incubators & science parks
 • intelligent
 • energy
 • renewable
 • hållbarhet

Om Swedish Incubators & Science Parks:
Swedish Incubators & Science Parks – SISP – är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

Kontakter

Ulrica Gellerstedt

Presskontakt Communications Manager +46 72 511 92 73