Pressmeddelande -

Johan Ödmark ny vd för SISP

Branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) har utsett Johan Ödmark till VD. Johan kommer närmast från rollen som VD för Stiftelsen Electrum med dotterbolagen Kista Science City AB och STING AB.

- Johan Ödmark har tidigare suttit som ledamot i SISPs styrelse, och är väl insatt både medlemmarnas verksamheter och branschens utmaningar. Han har dessutom erfarenheter av kommunikation och påverkan. Det är styrelsens uppfattning att Johan kommer att kunna samla våra branschaktörer och driva utvecklingen framåt. SISP ska stödja medlemmarna och skapa rätt förutsättningar för dem att utveckla sina respektive verksamheter – och samtidigt bidra till att säkerställa Sveriges position som kunskaps- och innovationsnation tillsammans med andra aktörer inom såväl näringsliv, akademi, samhälle och politik.

Johan tillträder som vd per 25/3, men påbörjar sin tjänst redan den 9/3. Han efterträder Kajsa Hedberg som går vidare till nya uppdrag inom energibranschen.

- Vi är tacksamma för Kajsas bidrag till att skapa en mer robust plattform för SISP att verka utifrån liksom hennes insats för att skapa struktur och fokusering för vår framtida verksamhet.

För mer information:

Lena Miranda, 0705-295645

Johan Ödmark, 0707-811970

Ämnen

  • Företagande

Swedish Incubators & Science Parks är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har drygt 60 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Kontakter

Ulrica Gellerstedt

Presskontakt Communications Manager +46 72 511 92 73