Pressmeddelande -

Unga leder unga – handbok för unga ledare inom idrotten

När unga leder unga är det en trygghet både för gruppen och ledaren om ledaren har grundläggande kunskaper om ledarskap, träningslära och idrottsskador. Detta och mer finns i nya boken Unga leder unga, som är skriven för alla unga idrottsledare mellan 10 och 19 år.

Unga leder unga (SISU Idrottsböcker 2013) är en bok av och för Svenska Skolidrottsförbundet. Skolidrottsförbundet är en riksorganisation för landets cirka 1 300 skolidrottsföreningar och deras 150 000 medlemmar. Eftersom skolidrottsföreningarna drivs av barn och ungdomar, med hjälp av ett vuxenstöd, är det viktigt att barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarskap. Unga leder unga passar alla unga idrottsledare. Innehållet är uppdelat i färgkodade spår för att tydliggöra vilken målgrupp innehållet vänder sig till – 10-12, 13-15 och 16-19 år.

– Det märks att barn och ungdomar agerar med större självförtroende i sin ledarroll när hon eller han har mer kunskap att luta sig emot. Jag hoppas att boken ska spridas även utanför Skolidrottsförbundet och användas av alla unga idrottsledare, säger Allan Lindgren, utvecklingskonsulent på Svenska Skolidrottsförbundet och en av bokens redaktörer.

Kunskap på organisations- och aktivitetsnivå

I tio kapitel får den unga ledaren kunskap på både organisations- och aktivitetsnivå:

 • Mångfald och värderingar
 • Ungdomars inflytande och delaktighet
 • Praktiskt ledarskap
 • Träningslära
 • Kost
 • Idrottsskador
 • Arrangera och engagera

På organisationsnivå svarar boken på frågor om hur man bildar en förening. Vad är bra att tänka på? Kan vem som helst bli styrelseledamot och vad innebär egentligen demokrati?

På aktivitetsnivå finns grundläggande kunskaper om akut omhändertagande om olyckan är framme, vikten av att äta nyttigt och energirikt och vad som händer i kroppen vid träning.

Om redaktörerna

Allan Lindgren är utvecklingskonsulent på Svenska Skolidrottsförbundet.

Anna Lögdberg är idrottspedagog och är vice ordförande i Svenska Skolidrottsförbundets styrelse.

Fakta om boken
Titel: Unga leder unga – en handbok för unga ledare inom idrotten
Redaktörer: Allan Lindgren och Anna Lögdberg
ISBN: 978-91-86323-64-6
Mjukband, 182 sidor
Pris: 159 kr inkl moms

För mer information:

Allan Lindgren, Svenska Skolidrottsförbundet, allan.lindgren@skolidrott.se, tel 08-699 65 04

Hanna Nordh, SISU Idrottsböcker, hanna.nordh@sisuidrottsbocker.se, tel 08-699 62 47


Ämnen

 • Skola

Kategorier

 • sisu idrottsböcker
 • idrottsbokhandeln
 • skolidrottsförbundet
 • idrottsledare

OM SISU IDROTTSBÖCKER

Det finns mängder av värdefull erfarenhet och kompetens bland dem som arbetar med idrott, träning, friskvård, hälsa och utbildning i Sverige. Förlaget SISU Idrottsböcker är en del av idrottsrörelsen. Böcker och andra produktioner i vårt sortiment bidrar både till att utveckla elitidrotten och till att förbättra livskvalitet och hälsa hos den breda allmänheten.

Presskontakt

info@sisuidrottsbocker.se

Presskontakt