Pressmeddelande -

Nytt samarbete möjliggör för båtbranschen att ta fram värdefull statistik

Hur mycket farligt avfall som uppkommer inom båtindustrin i Sverige varje år är det ingen som vet, eftersom det inte finns någon statistik. Ett nytt samarbete med SITA, för hantering av farligt avfall, gör det möjligt för Sweboat att bygga värdefull branschstatistik.

SITA har tecknat ett treårigt avtal med Sweboat för sin unika helhetslösning Eco Simplex för just insamling, dokumentation och transport av farligt avfall.

- Eco Simplex är ett jättebra system för hantering av farligt avfall, eftersom det är säkert och lätt att använda. Man får helt enkelt mycket för pengarna. Nu kan vi erbjuda våra medlemmar en bra lösning på ett krångligt problem, förklarar Peter Karlsson, projektledare på Sweboat.

Sweboat, som är Båtbranschens Rikförbund, har satt igång ett stort miljöarbete för att höja kunskapsnivån hos sina medlemmar. Det blir allt vanligare att kommunerna begär miljötillsyn vilket ställer högre krav på hur de olika verksamheterna arbetar med miljönfrågorna, där hanteringen av avfall är en viktig del.

- Tanken är att alla medlemmar ska ha en miljöpolicy inom två år. Då våra medlemmar hanterar varierande mängder farligt avfall är det viktigt att Sweboat kan rekommendera ett bra system till dem. Eftersom SITA dessutom lämnar statistik på lämnade avfallsmängder hoppas vi med tiden kunna ta fram tillförlitlig statitstik på den här typen av avfall, säger Peter Karlsson.

Hur mycket farligt avfall som Sveriges båtägare och kringverksamheter genererar årligen finns det ingen statistik på men det handlar om betydande mängder. Spillolja, oljefilter, lösningsmedel, glykol, bilbatterier och aerosoler är bara några exempel på farligt avfall som uppkommer på varven, marinorna och hamnarna runt om i landet.

Sweboat är Båtbranshcens Riksorganisation och är en intresserorganisation med totalt 400 medlemmar med verksamhet inom tillverkning, försäljning eller service av branschens produkter. Sweboat arbetar aktivt med att ge råd för hur medlemmarna ska agera miljövänligare i sin verksamhet.

KONTAKT: Jessica Engvall, Pressansvarig på SITA, tel 0708-89 57 94 eller Peter Karlsson, projektledare på Sweboat, tel 0704-93 01 82.

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter

SITA Sverige är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. 

Kontakter

Ann Wulf

Presskontakt Informationsansvarig 0431-44 40 31