Gå direkt till innehåll
Foto: Åke Gunnarsson
Foto: Åke Gunnarsson

Pressmeddelande -

Mikael Anjou ny VD för Sizes

Industriella flerbostadshustillverkaren Sizes fortsätter att utveckla sin verksamhet och tar nu nästa steg i sin planerade organisationsstruktur genom att tillsätta Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef och dotterbolags-VD, som ny VD för moderbolaget och koncernchef.

- Bolaget är mitt inne i en viktig fas för utveckling av effektiva processer och system. Framgent finns stora planer på expansion. Mikael Anjou har varit med i bolaget sedan i våras med avsikt att träda in som VD och koncernchef. Mikaels kompetens kommer väl till pass för att leda vårt interna förbättringsarbete och har också förmågan att tillsammans med Sizes team förverkliga vår tillväxtstrategi och stärka vår position på marknaden. Det är nu därför dags att lämna över taktpinnen till Mikael, berättar nuvarande VD och grundare Niklas Andersson.

Med 20 år av att driva förändringsarbete och affärsutveckling inom såväl tillverkningsindustri, service som de senaste 10 åren från byggbranschen, däribland som vice koncernchef för Einar Mattsson, besitter Mikael en lång erfarenhet inom området.

-Jag inspireras oerhört av vår roll att vara en del av lösningen på Sveriges bostadsutmaning. Genom att bygga med industriella processer i klimatmässigt hållbara material fortsätter vi vårt arbete med att kunna leverera bostäder så att bostadsbehovet ska kunna mötas hos långt fler, säger Mikael Anjou.

Mikael tillträdde rollen som VD den 12:e november. Niklas Andersson fortsätter att arbeta med utvecklingen av bolaget, verksamheten och i en roll som ledamot i Sizes styrelse.

-Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till Niklas för hans engagemang och hans entreprenörskap och ser fram emot att han fortsätter i en ny roll inom gruppen för att utveckla verksamheten. Niklas kvarstår som ledamot i styrelsen, säger Per-Olof Andersson, styrelseledamot.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Per-Olof Andersson, ledamot av styrelsen, +46 (0) 708 11 91 95
Niklas Andersson, frånträdande VD, +46 (0) 72 522 76 99
Mikael Anjou, tillträdande VD, +46 (0) 73 076 48 44


Ämnen


Vår moderna industriella process och flexibla produktplattform gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter. På sex till åtta månader uppför vi byggnader i trä för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.

Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.

Presskontakt

Sara Andersson

Presskontakt Marknadskommunikatör 073-0287707
Petra Wertheimer

Petra Wertheimer

Presskontakt Marknadschef 072-5060222

Relaterat material

Relaterade nyheter

Vi tillverkar bostäder av hög kvalitet med stor variation – på kortare tid och till en lägre kostnad

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av KL-trä gör att vi kan tillverka bostäder med stora variationsmöjligheter. Vi uppför flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser på tre våningar och uppåt.

Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär att vi kan bygga 80% av de flerbostadshus som efterfrågas.

Sizes
Östersjövägen 1
57235 Oskarshamn
Sverige