Pressmeddelande -

Sizes strukturerar om och tillsätter VD för produktionsanläggningen

Inför sin produktionsstart har industriella tillverkaren av flerbostadshus Sizes strukturerat om och utsett Stefan Wertheimer som VD till Sizes Prefab; produktionsbolaget inom bolagsgruppen.

Sedan bolagets start 2018 effektiviserar Sizes byggbranschen med målet att fler ska ha råd att tillgodose sitt bostadsbehov ständigt varit i fokus. Med bakgrund inom både industriell produktion och projektutveckling så kommer Sizes Prefabs nya VD, Stefan Wertheimer, att ansvara för att möta marknadens efterfrågan och löpande öka verksamhetens produktionskapacitet. Stefan har funnits inom Sizes sedan 2019 där han fram till nu har ansvarat för teknikutvecklingen av både produkt och produktion.

- Med vårt industriella tillverkningskoncept levererar och tillverkar vi bostäder på kortare tid med ett attraktivt pris. Genom den moderna industriella processen och en flexibel produktplattform med stomme av trä möjliggör Sizes att effektivisera och utveckla byggbranschen. Stefan Wertheimers unika bakgrund med lång erfarenhet av produktionseffektivisering och projektutveckling av flerbostadshus är en viktig tillgång för Sizes. Den kan vi nu nyttja på bästa sätt när produktionen går igång igen och skall skalas upp, säger Niklas Andersson, grundare och VD för Sizes Works, moderbolaget.

Stefan besitter mer än 10 års erfarenhet av industriell produktion, internlogistik och LEAN. Bland annat från AFRY (tidigare ÅF) och Swisslog. Stefan har därefter varit projektchef hos projektutvecklaren I am Home.

- Stefan har ansvarat för teknikutvecklingen av både produkt och produktion för Sizes och det är en styrka i att finna en VD inom de egna leden som redan känner teamet, produkten och byggbranschens utmaningar och möjligheter, fortsätter Niklas Andersson.

- Jag har förmånen att kombinera mina olika erfarenheter i denna roll för att verkligen rationalisera byggprocessen och samtidigt skapa kvalitativa och hållbara bostäder. Jag har ett engagerat och drivet team som strävar efter att förändra och förbättra med fokus att reducera produktionskostnaderna men samtidigt höja kvaliteten. Det är dessutom väldigt engagerande att arbeta för en så god och hållbar sak, säger Stefan Wertheimer, VD för Sizes Prefab.

Stefan tillträdde som VD under december 2020 och verkar i Oskarshamn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Grundare & VD
Niklas Andersson
Telefon: 072-522 76 99
niklas.andersson@sizes.se

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • personal
  • sizes bostadsutveckling

Vår moderna industriella process och flexibla produktplattform gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter. På sex till åtta månader uppför vi byggnader i trä för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.

Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.