Pressmeddelande -

Sizes tecknar tioårigt avtal med Rikshem - fördubblar produktionskapaciteten under 2020

Industriella flerbostadshustillverkaren Sizes har tecknat ett tioårigt avtal med Rikshem, ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, för tillverkning av hyreslägenheter. Den ökade efterfrågan innebär att Sizes kommer fördubbla sin kapacitet vid produktionsanläggningen i Oskarshamn under 2020.

- Vår industriella tillverkning utmanar traditionellt byggande, och vi är stolta över att få tillverka moderna bostäder åt Rikshem. Med vår flexibla tillverkningsprocess kan vi möta Rikshems högt ställda krav, projektspecifika behov samt önskemål om god och varierande gestaltning. Möjligheten att få arbeta tätt tillsammans med ett av Sveriges ledande fastighetsbolag är minst lika stimulerande som avtalet som sådant, säger Niklas Andersson, grundare & VD för Sizes.

Rikshem vill främja samarbeten med aktörer som effektiviserar byggprocesserna och har en utvecklad industriell process.

- Vi behöver bygga för fler och de byggprocesser som präglar marknaden idag motverkar en effektiv bostadsproduktion. Som beställare vill vi agera för att främja byggprocesser som ökar produktiviteten och minskar kostnader. Sizes affärsidé bygger på det och med ett långsiktigt avtal vill vi skapa de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna utvecklas tillsammans, säger Elin Sjöstrand, projektchef på Rikshem.

Elin Sjöstrand, projektchef på Rikshem

Medan flera andra aktörer avvaktar och skalar ned sin verksamhet växlar Sizes upp. Sizes industriella process är ett nytt sätt att tillverka kvalitativa lägenheter till en lägre kostnad och på kortare tid. Det är anledningarna till den ökade efterfrågan och det som har möjliggjort samarbeten med bland andra BJC Group, Bergsundet Development och I am Home.

- Den ständigt växande efterfrågan och nu det ingångna avtalet med Rikshem bekräftar vår effektiva tillverkningsprocess och att vi levererar högkvalitativa bostäder. Nu ska vi successivt öka kapaciteten för att fortsatt möta efterfrågan på våra bostäder, säger Niklas Andersson.

   Niklas Andersson, grundare & VD för Sizes

Sedan verksamhetens start i februari 2019 har Sizes vuxit, anställt och ökat produktionen i sin anläggning i Oskarshamn. Det aktuella avtalet är en milstolpe i bolagets korta historia och möjliggör inte bara fler affärer utan öppnar även upp för fler arbetstillfällen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sizes
Grundare & VD
Niklas Andersson
Telefon: 072-522 76 99
niklas.andersson@sizesworks.com

Rikshem
Projektchef
Elin Sjöstrand
Telefon: 010-138 04 07
elin.sjostrand@rikshem.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag

Kategorier

  • sizes bostadsutveckling
  • våra projekt

Vår moderna industriella process med hög grad av automation och användandet av trä gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter. På sex till åtta månader uppför vi byggnader på tre våningar och uppåt för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.

Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.

Relaterat innehåll