Pressmeddelande -

Sizes tillsätter Mikael Anjou som VD i Sizes Construction

Industriella tillverkaren av flerbostadshus Sizes förstärker sin ledning. Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson, kliver in i rollen som VD för bolagets entreprenadverksamhet, Sizes Construction. Vidare kommer Mikael att verka som vVD i koncernens moderbolag Sizes Works AB.

2020 innebar en tuff period för Sizes där bland annat pandemin tvingade bolaget till ett uppehåll i produktionen och rekonstruktion av båda dotterbolagen. Genom hårt arbete och nytt kapital från befintliga och nya investerare slår dörrarna upp på nytt till produktionsanläggningen med sin nya produktionslina.

I takt med Sizes produktionsstart är bolaget också i dialog med nya kunder avseende ramavtal. För att möta efterfrågan och för att påskynda utvecklingen av de industriella processerna tillsätter Sizes Mikael Anjou som vice koncernchef och VD i Sizes Construction.

- Mikael kommer att ha en nyckelroll i att förverkliga vår tillväxtstrategi och ytterligare stärka vår position på marknaden. Hans tidigare erfarenheter och breda kontaktnät kommer att ge oss möjlighet att ytterligare bemöta marknadens efterfrågan på bostäder med ett attraktivt pris och tillverkning på kortare tid. Även för vårt interna förbättringsarbete kommer Mikaels kompetens mycket väl till pass. Det gläder mig att få välkomna Mikael till vårt team, säger Niklas Andersson, grundare och VD för Sizes.

Med mer än 25 år av att driva förändringsarbete och affärsutveckling inom såväl tillverkningsindustri, service som de senaste 10 åren från byggbranschen, däribland som vice koncernchef för Einar Mattsson, besitter Mikael en lång erfarenhet inom området. Passionen att förändra byggbranschen återfinns i Mikaels egen konsultverksamhet inom samhällsbyggnad och även som författaren bakom boken- ”Den ineffektiva byggbranschen – en förändringsagenda”.

- Under hela perioden i byggsektorn – och inte minst de senaste två åren – har jag arbetat intensivt med frågan hur vi kan öka produktiviteten och effektiviteten i byggandet. Det är uppenbart en oerhört viktig fråga av flera skäl. Det behövs för att komma till rätta med den bostadsbrist 240 av landets kommuner ser. Det behövs ur ett hållbarhetsperspektiv. Och det behövs för välståndsutvecklingen i Sverige – 15% av svensk ekonomi kan inte stå utan produktivitetsutveckling. Det är uppenbart att industrialisering av processer och produktion är en viktig del av lösningsutrymmet till detta – och Sizes är i detta en mycket spännande och nytänkande aktör. Jag är stolt och glad över att ha blivit tillfrågad och jag ser mycket fram emot att få bidra till lösningar på problem i svensk byggsektor genom att ge vad jag kan till Sizes, säger Mikael Anjou.

Mikael tillträder sina roller den 22 mars och utgår från Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Grundare & VD
Niklas Andersson
Telefon: 072-522 76 99
niklas.andersson@sizes.se

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • personal

Vår moderna industriella process och flexibla produktplattform gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter. På sex till åtta månader uppför vi byggnader i trä för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.

Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.