Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Järnvägsfokus under Almedalens första dagar

Trafikverkets och dess ställföreträdande GD Lena Erixons rapporter till regeringen satte strålkastarljuset på järnvägens infrastruktur och de kapacitetsbrister som råder när Almedlasveckan inleddes.

I korthet summerar rapporten att det saknas 38 miljarder fram till 2021 för att järnvägen ska fungera acceptabelt. Annars måste trafiken reduceras.

Med denna rivstart och uppmärksamhet på järnvägsfrågor var Future Rail Sweden först ut med ett seminarium på måndagen. Denna intresseförening verkar för att stärka Sveriges utveckling genom satsningar på den svenska järnvägen; konkret arbetar de för utbyggd järnvägskapacitet, satsningar på höghastighetsbanor, hög och jämn standard, en förenklad plan- och byggprocess och bättre integration mellan transportslag.

Förre näringsministern Björn Rosengren och tidigare SVT-reportern Lars Adaktusson inledde, men de flesta hade kommit dit för att höra Lena Erixon som redogjorde för två perspektiv, ett ”planperiod-perspektiv”, dvs fram till 2021, och ett 2050-perspektiv.

 • Sammanfattningsvis och mycket kortfattat slog Erixon fast följande:

  Vi har sett en kraftig ökning av tågtransporter; längre bredare, högre och tyngre tåg. Inom persontågstrafiken men framförallt inom godstrafiken.

  Järnvägen står för 10 procent av persontransporterna, medan 30 procent av godset går på järnväg.

  Trots planperiodens investeringar så kommer vi har fler och längre sträckor av järnväg som är överbelastade 2021.

  Ska något förändras och omprioriteras under planperioden så ska man prioritera reinvesteringar och trimningsåtgärder för att lösa upp frågor som i dag är stora problem. I andra hand måste vi bli bättre på förebyggande underhåll.

  Vi lägger idag 80 procent av våra resurser på avhjälpande åtgärder och bara 20 procent på förebyggande!

  Hela banavgiftshöjningen bör läggas på underhåll.

Scenarier för svensk järnväg

Under tisdagen hölls branschföreningen Tågoperatörernas seminarium ”Tre scenarier för järnvägen - utveckling, stagnation eller infarkt”. Det var minst lika populärt som måndagens och 140 personer trängdes i en av Visbys lummiga trädgårdar, uppenbart ett nummer för liten i förhållande till förväntat publiktryck.

Även här fick stf GD för Trafikverket, Lena Erixon, inleda. Hon berättade bland annat att den nationella plan som fastställdes 2010 byggde på äldre prognoser om trafiken som redan överträffats. För att komma tillrätta med kapacitetsproblemen och en åldrande infrastruktur krävs det inte minst ökat fokus på drift och underhåll och reinvesteringar.

Många eniga om järnvägens betydelse

SJs nya ordförande Jan Sundling modererade seminariet och  framförde även en och annan tydlig synpunkt; Sundling pekade bland annat på att många av järnvägens nuvarande problem beror på den starka tillväxt som avreglering och andra åtgärder medfört i Sverige.

Även infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) och Jan Forsberg deltog och poängterade järnvägens betydelse för näringslivets konkurrenskraft och för samhällsutvecklingen.

Ämnen

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.