Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ännu ett pandemityngt kvartal för SJ

Coronapandemin fortsätter att sätta tydliga avtryck i SJs resultat, även om årets andra kvartal inte redovisar samma stora förlust som förra årets. Att det finns en efterfrågan på klimatsmarta och bekväma resor är tydligt och bådar gott för framtiden.

Begränsningarna för hur många resenärer som får resa med varje tåg har fortsatt att gälla under hela kvartalet, både i Sverige och Norge. SJs intjäningsförmåga har på det sättet varit begränsad. Biljettintäkterna har dock ökat mot förra årets andra kvartal vilket är ett tydligt tecken på att fler ser att SJ och tåget är framtidens sätt att resa.

- Jag är jätteglad när jag nu ser att många vill resa med oss igen. Vi har haft en stor tillströmning, både till vårt kundprogram SJ Prio och bland företag som tecknat nya affärsavtal med oss. Faktum är att i slutet av kvartalet var många av våra avgångar helt slutsålda upp till den tillåtna nivån. Jag är därför stolt över att vi i så stor utsträckning som möjligt har upprätthållit trafiken i hela landet under pandemin, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Det är också den minskade kostnadsbasen som medfört att resultatet för kvartalet är mindre negativt än motsvarande kvartal förra året.

- Vi har genomfört en rad förändringar för att få ned vår kostnadsbas, vilket varit nödvändigt för att klara pandemisituationen. Ett tydligt exempel är att vi lämnat lokalerna för våra servicecenter i Stockholm, Göteborg och Malmö, och flyttat ut all service till stationsbyggnaden och plattformarna, säger Monica Lingegård.

Utfall andra kvartalet 2021:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 486 MSEK (868)
  • Rörelseresultatet uppgick till -415 MSEK (-656)
  • Kvartalets resultat uppgick till -334 MSEK (-489)

För mer information, kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84, press@sj.se

Ämnen

Kategorier


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.