Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bokslutskommuniké 2013: Ökad omsättning och bättre underliggande resultat

Under helåret 2013 uppgick SJs omsättning till MSEK 9 023 (8 504) och resultat före skatt uppgick till MSEK 288 (498). Motsvarande siffror för fjärde kvartalet var för omsättning MSEK 2 303 (2 302) och för resultat MSEK 3 (106).

– Våra intäkter ökade som en följd av utökad verksamhet i dotterbolagen Götalandståg och Stockholmståg samt en bättre genomsnittsintäkt på sträckan Stockholm-Malmö/Köpenhamn. Kostnaderna ökade genom den produktionsökning som SJs nya snabbtåg innebar, men ökningen gav inte motsvarande effekt i försäljningen. Rensat från engångsposter är dock det underliggande resultatet för 2013 bättre än för 2012, säger Crister Fritzson, SJs vd och fortsätter:

– Vi når inte upp till önskat resultat under det gångna året vilket understryker behovet av ett antal kraftfulla åtgärder och förbättringar, inte minst som vi i höst möter konkurrens på sträckan Stockholm-Göteborg. Vi har påbörjat ett förbättringsprogram som ska sänka SJs kostnader med 1 miljard kronor över en treårsperiod. Under januari varslades 400 medarbetare inom administration och försäljning om uppsägning, en nödvändighet för att säkra SJs framtid.

Samtidigt arbetar SJ vidare med kundförbättrande åtgärder. Exempelvis har tagits beslut om ett mångårigt projekt att upprusta SJ 2000-flottan, till en förväntad kostnad om ca 3,5 miljarder kronor, samtliga snabbtåg har uppgraderats till 4G och nu surfar våra kunder gratis ombord.

SJ arbetar långsiktigt vidare tillsammans med hela tågbranschen för att förbättra punktligheten. SJs interna arbete har gett effekt, och SJs del av trafikstörningarna utgör idag en femtedel. Men tågbranschen som helhet har haft flera utmaningar under 2013 som påverkade punktligheten negativt. För SJ Fjärrtåg sjönk punktligheten från 81 till 78 procent räknat som rätt tid plus fem minuter och för SJ Regionaltåg från 90 till 89 procent.

Många kunder väljer tåget av miljöskäl. För att ytterligare reducera miljöpåverkan och minska energianvändningen med 10 procent, har alla SJs lokförare utbildats i så kallad eco-driving.

– Vi är stolta och glada att SJ för tredje året i rad blev branschbäst som mest hållbara persontransportföretaget i undersökningen Sustainable Brand Index, säger Crister Fritzson.

Helåret januari-december

Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 9 023 (8 504)

Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK 288 (498)

Koncernens resultat uppgick till MSEK 220 (471)

Avkastning på eget kapital för koncernen uppgick till 5,1 % (10,3)

Kvartalet oktober-december

Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 2 303 (2 302)

Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK 3 (106)

Koncernens resultat uppgick till MSEK 5 (189)

Läs hela rapporten på: http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=20030&a=172851&l=sv

SJs vd Crister Fritzson och SJs ekonomidirektör Carina Wång nås via SJs pressavdelning på telefon:

010-751 51 84


Ämnen


Varje dag reser 100 000 kunder med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 1 400 avgångar, varav 450 i egen regi och ytterligare 950 avgångar i upphandlad trafik. SJ trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2013 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

För pressbilder, reportage och nyheter, besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.

Presskontakt

SJs pressavdelning

SJs pressavdelning

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00