Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Företagsresenärerna återvänder till SJ i rask takt

Från och med februari till och med april ökade affärsresandet med SJ med lite över 90 procent. Den 9 februari avskaffades restriktionerna och affärsresandet började öka på en gång. 30 april motsvarade antalet affärsresor med SJ 63 procent av antalet affärsresor vid samma tidpunkt 2019. År 2019 är det år då flest resenärer hittills valde att resa med SJ.

9 februari avskaffades restriktionerna efter den senaste covidvågen. Affärsresandet har ökat månad för månad sedan dess. 30 april motsvarade antalet affärsresor 63 procent av antalet affärsresor vid samma tidpunkt 2019, som är det år då flest resenärer hittills valde att resa med SJ.

Statistik från de två första veckorna i maj visar att ökningen fortsätter, men inte i riktigt lika snabb takt. Bokningsläget 30 april fram till midsommar var dessutom högre än motsvarande bokningsläge 2019.

Ökningen av affärsresandet är relativt jämnt fördelat över branscher och sektorer, med det undantaget att offentlig sektor har ökat sitt resande mer än genomsnittet. En orsak kan vara att offentliga organisationer var bland de sektorer som drog ner sitt affärsresande mest.

Mot bakgrund av dess tre omständigheter (den starka uppgången, det positiva bokningsläget, den jämna återkomsten) stärks SJ i sin bedömning att affärsresandet till hösten kommer att motsvara minst samma nivå som under 2019. SJ tror visserligen att det totala affärsresandet kommer att minska, men att tåget gynnas eftersom det affärsresande som görs flyttas över till transportslag med lägre utsläpp av växthusgaser.

Därför väljer affärsresenären tåget

SJ har frågat sina affärsresor varför de väljer tåget framför andra färdmedel. 61 procent anger som främsta skäl att restiden kan användas till arbete. Den anledning att välja tåget som ökar mest är att tåget har en mindre miljöpåverkan än alternativa färdsätt. 2019 var det 42 procent som angav miljöskäl. 2022 hade andelen stigit till 58 procent. En ökning med 16 procentenheter

Affärsresorna med SJ blir längre

Affärsresandet mätt i antal delresor motsvarade 30 april 63 procent av affärsresandet vid samma tid 2019, men mätt i personkilometer motsvarar affärsresandet 68 procent. Affärsresorna som görs 2022 är något längre än tidigare. Det kan bero på att flera företag och organisationer skrivit om sina resepolicyer och nu rekommenderar tåg för alla resor inom Sverige, men även till Oslo och Köpenhamn och något fall även till Centraleuropa.

Läs mer i den bifogade affärsrapporten om de resultat och trender som finns i affärsresandet med SJ efter pandemin. Rapporten kan även laddas ner från sj.se.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.