Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SJ för fri konkurrens med tydliga spelregler

SJ ser stora möjligheter i Järnvägsutredningen som presenterades idag. Men för att resenärerna ska bli vinnare måste kapaciteten på järnvägen förbättras och spelreglerna bli tydliga och rättvisa.

- SJ välkomnar fri konkurrens och har förberett sig. Det ska gynna resenärerna och vi ser fram emot att järnvägstrafiken avregleras, säger Jan Forsberg, vd för SJ AB.

Ända sedan Jan Brandborn presenterade sin första järnvägsutredning 2003 har SJ förberett sig för en avreglering av persontrafiken på järnväg. Resenärsperspektivet är det viktiga för SJ. Det innebär för resenären fler alternativ och ett bättre serviceutbud. Alla tidtabeller och anslutande trafik måste samordnas så att resenärerna inte drabbas vid byte mellan olika rese- eller tågoperatörer.

- Järnvägsutredningen föreslår att både SJs trafikeringsrätt och de 21 politiskt styrda länstrafikbolagens trafikeringsrätter för regional trafik upphör. Det är bra, för om regeringen menar allvar med fri konkurrens så måste naturligtvis alla "monopol" upphöra. Då ser vi nya och stora möjligheter för den kommersiella tågtrafiken, säger Jan Forsberg.

Men för att det ska bli verklighet måste några viktiga förutsättningar införas.

- En helt avgörande förutsättning är att det satsas på fler och bättre järnvägsspår för att fler operatörer ska kunna få plats och kunna konkurrera med varandra, inte minst i storstadsområdena, säger Jan Forsberg.

En annan är att konkurrensen sker på marknadsmässiga och lika villkor. Om stats- eller kommunalt finansierade bolag tillåts dumpa priserna snedställs konkurrensen.

- Järnvägsutredning 2 utgör ett bra underlag för fortsatt arbete. Nu utgår vi ifrån att politikerna utformar tydliga och rättvisa regler som möjliggör konkurrens på lika villkor, säger Jan Forsberg.

SJs Presstjänst 010-751 51 84

Varje dag reser närmare 110 000 resenärer med SJs tåg från cirka 220 stationer mellan Narvik och Berlin. 2007 omsatte SJ 8,3 miljarder kronor. 4 000 SJare arbetar för att tågresan ska vara enkel, bekväm och trygg. SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval - de uppfyller världens tuffaste miljökrav. Frekventa resenärer samlar förmåner och poäng som medlemmar i SJ Prio.

 

 

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Anton Almqvist-Källén

Anton Almqvist-Källén

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt 0771-31 15 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.