Gå direkt till innehåll
SJ och DB Regio tar via Botniatåg över tågtrafiken i Norrland

Pressmeddelande -

SJ och DB Regio tar via Botniatåg över tågtrafiken i Norrland

Med start i augusti i år kommer SJ tillsammans med DB Regio att ansvara för Norrtågstrafiken, det vill säga tågtrafiken norr om Sundsvall. Detta i samarbete och genom det gemensamägda och nybildade bolaget Botniatåg. Trafikhuvudmännen i de fyra norrlandslänen har efter upphandling med flera tågoperatörer valt just Botniatåg.

Avtalet gäller i sex år med möjlig förlängning på maximalt fem och ett halvt år.

– Nu öppnas hela Norrland för en betydligt mera utvecklad tågtrafik. Sammantaget blir det fler tåg och ökade resmöjligheter för resenärerna, även de som kommer söderifrån. Tillsammans vill vi bidra till ett uppsving för tågåkandet i norrlandslänen, säger Jan Forsberg, SJs VD.

– Vi förenar styrkan I SJs försäljnings- och distributionssystem med DB Regios styrka I drifts- och kvalitetsfrågor och den gemensamma viljan att göra norrlänningarna till passionerade tågåkare, säger Michael Almenäs, biträdande utlandschef DB Regio.

Norrtåg AB ägs av trafikhuvudmännen i länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. För att skapa en tydlig leverantör för tågresenärerna med lokal förankring har SJ och DB Regio startat Botniatåg som kommer att ha egen personal och trafikledning i Umeå.

– Vi är övertygade om att norrlänningarna kommer att få se en väsentligt bättre och mera frekvent tågtrafik. SJ finns redan i Norrland med SJ Norrlandståg. Nu lägger vi till Botniatåg vilket ytterligare förbättrar resmöjligheterna, säger Jan Forsberg.

– För DB Regio är det ett historiskt ögonblick och en stor utmaning att vinna en upphandling tillsammans med SJ och att få uppdraget att utveckla trafiken för Norrtåg I denna sköna del av Sverige, säger Michael Almenäs.

Sträckorna som omfattas av avtalet är: Umeå-Sundsvall, Umeå-Luleå, Umeå-Lycksele, Luleå-Kiruna-Narvik och Sundsvall-Östersund-Åre-Trondheim. Fordon kommer att tillhandahållas av Norrtåg. VD från start kommer att vara Michael Almenäs.

 

För ytterligare information kontakta:

SJs presstjänst, 010-751 51 84

Michael Almenäs, biträdande utlandschef DB Regio, 08 449 25 44, +49 160 9749 6216

Ämnen


Varje dag reser 100 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 500 anställda arbetar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 230 stationer mellan Narvik och Berlin. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2009 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.