Gå direkt till innehåll
SJ redovisar starkt resultat

Pressmeddelande -

SJ redovisar starkt resultat

SJ har haft ett framgångsrikt år och presenterar i dag ett starkt resultat. För helåret 2019 blev resandeutvecklingen hela elva procent och under årets sista kvartal ökade resandet med tio procent. Många kunder värdesätter de många förbättringar som SJ gjort under flera år samt möjligheten att resa klimatsmart. Detta ledde till 34,3 miljoner sålda SJ-resor, en ökning med hela 2,5 miljoner resor jämfört med året innan.

Under året har framför allt affärsresandet ökat markant. Många affärsresenärer väljer tåget för att det är bekvämt och erbjuder användbar arbetstid under resan. Den totala resandeökningen innebär att rörelseresultatet för helåret uppgick till 772 MSEK (468) och nettoomsättningen landade på 8 602 MSEK (7 874).

Punktligheten för SJs tåg blev under 2019 den högsta sedan det branschgemensamma målet på 95 procents punktlighet fastställdes 2013. Sammantaget anlände nio av tio SJ-tåg inom fem minuter från utsatt tid under året.

- Vi har under flera år lagt stor kraft på att komma tillrätta med punktlighetsproblemen och det är väldigt roligt att vi nu ser effekterna av det. Och vi klarade detta trots den ökade trängseln på spåren - nu behöver vi helt enkelt mer järnvägskapacitet. Faktum är att vår punktlighet är avsevärt bättre än flygets på samtliga sträckor där vår trafik har konkurrens av inrikesflyget. Att vi under året har förbättrat vår punktlighet har påverkat kundnöjdheten på ett tydligt sätt, säger SJs vd Crister Fritzson.

Med årets starka resultat kunde SJ göra större satsningar under fjärde kvartalet, på exempelvis fortsatt utveckling av digitala tjänster som direkt gagnar våra resenärer.

- Under året har SJ kunnat besluta om ytterligare investeringar, bland annat i nya tåg, och med det här resultatet kan vi med god tillförsikt förbereda fordonssatsningar på totalt tolv miljarder kronor under de kommande åren. Det kommer att tillföra väldigt stor nytta för våra kunder, säger Crister Fritzson.


Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 308 MSEK (2 142)
 • Rörelseresultatet uppgick till 186 MSEK (208)
 • Kvartalets resultat uppgick till 132 MSEK (150)


Helåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 602 MSEK (7 874)
 • Rörelseresultatet uppgick till 772 MSEK (468)
 • Årets resultat uppgick till 619 MSEK (389)
 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till -0,14 ggr (-0,14)
 • Avkastning på operativt kapital uppgick till 16,2 procent (11,4)
 • Sjukfrånvaron minskade till 4,9 procent (5,2)
 • Nöjd kundindex (NKI) förbättrades till 73 (69)
 • Sammantagen punktlighet för SJs lång- och medeldistanståg uppgick till 90 procent (86)


För mer information, kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84

Ämnen

Kategorier


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,9 miljarder SEK och har 4 600 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 140 000 personer att resa med någon av SJs 1 200 avgångar från 284 stationer. 

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jonas Olsson

Jonas Olsson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.