Gå direkt till innehåll
Starkast stöd för höghastighetsbanor bland Stockholmarna

Pressmeddelande -

Starkast stöd för höghastighetsbanor bland Stockholmarna

Sverige behöver höghastighetsbanor för 320 km/h som står klara redan 2035. Trafikverkets förslag på en långsam utbyggnad för 250 km/h räcker varken till för att klara framtidens transportbehov eller Sveriges miljö- och klimatmål. Det skriver SJ i sitt svar till regeringen på remissen om nationell plan för transportsystemet, som lämnas in i dag. Enligt SJs färska Sifo-undersökning vill 80 procent av Stockholmarna att Sverige ska bygga en höghastighetsjärnväg.

Kapaciteten på den svenska järnvägen är låg redan i förhållande till dagens behov. Prognoserna pekar på att vi år 2035 kommer att vara nästan 12 miljoner svenskar. Det gör att Trafikverkets förslag på en järnväg som endast tillåter hastigheter på max 250 km och kan stå klar tidigast 2095 är otillräckligt, enligt SJ.

- Vi anser att höghastighetsbanorna ska byggas för 320 km/h och så snabbt det går. På så sätt kan de spela en avgörande roll både i att möta det transportbehov som följer på befolkningsökningen och kraven på klimatomställning. De kortare restiderna skulle också bidra till att en stor arbetskraftsregion i södra Sverige skapas, med ökad tillväxt och konkurrenskraft för hela landet som följd, säger SJs strategi- och affärsutvecklingsdirektör Lena Herrmann.

SJ har med Sifos hjälp frågat ett urval av svenska folket om de tycker att Sverige ska bygga höghastighetsjärnväg. Av de svenskar som har en uppfattning i frågan svarar 72 procent ja. Allra starkast stöd är det i Stockholm, där 80 procent av Stockholmarna säger att Sverige bör bygga höghastighetsjärnväg.

- Det finns en stor majoritet för höghastighetsbanor i alla delar av Sverige. Det stärker oss i vår uppfattning att detta är en viktig satsning för hela landet, säger Lena Herrmann.

Trafikverket lämnade i början av hösten över sitt förslag till nationell plan för transportsystemet till regeringen och i dag är sista dagen för att lämna remissvar. Höghastighetsfrågan är en del i SJs remissvar.

SJs Sifo-fråga om höghastighetsjärnväg

Tycker du att Sverige ska bygga höghastighetsjärnväg?

                                      Ja      Nej

Hela riket                        72      28

Stockholm                     80      20

Skåne                             66      34

Sydsverige                     67      33

Västsverige                    72      28

Östergötland                  68      32

Östra Mellansverige       68      32

Småland & öarna           72      28

Norra Mellansverige      68      32

Mellersta Norrland         69     31

Övre Norrland                63     37

Källa: SJs Sifo-undersökning. 1466 respondenter, riksrepresentativt urval. Basen i denna fråga är de svenskar som tagit ställning i höghastighetsfrågan. 82 procent av svenskarna har tagit ställning, 18 procent har det inte.


För mer information kontakta:

Pär Helgesson, projektchef SJ, 010-7515788, eller

SJ Press, 010-751 51 84, press@sj.se


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1 100 avgångar från 275 stationer.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.