Gå direkt till innehåll
Sträng vinter och fordonsbrist påverkade SJs resenärer

Pressmeddelande -

Sträng vinter och fordonsbrist påverkade SJs resenärer

Det hårda vintervädret slet hårt på SJs tåg och påverkade dessvärre många resenärer.

På grund av stor fordonsbrist, främst orsakat av den stränga vintern, ställdes många avgångar in under kvartalet. Betydligt fler skador än vanligt uppstod när våra tåg mött stora snömängder och kyla i hela landet under lång tid. Underhållsbehovet ökade dramatiskt och försvårades dessutom av att tågen först måste avisas.

Främst lägre resande till följd av fordonsbrist påverkade därför första kvartalets rörelseresultat som uppgick till -74 MSEK (48).

Under mars såg vi en tydlig förbättring och vår trafik började gå mer normalt. Under kvartalet i sin helhet har vi dock tvingats köra betydligt mindre än planerat. Det är kritiskt att SJ gör allt som går för att hantera potentiellt allt strängare vintrar, därför kommer SJ att utöka verkstadskapaciteten, utbilda fler depåmedarbetare och förbättra vår kundkommunikation. De nya moderna snabbtåg och regionaltåg som SJ investerar i kommer att vara bättre rustade för vinterförhållanden.

Efter en kort förberedelsetid på 16 veckor tog SJ över ansvaret för drift och underhåll av pendeltågen i Stockholms län i ett tvåårigt nödavtal. Övergången gick bra, mycket tack vare fint samarbete med alla inblandade.

-Att på kort tid framgångsrikt ta över ansvaret för en så omfattande trafik som pendeltågen i Stockholm visar vilket kunnande och erfarenhet det finns inom SJ. Nu ser vi fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med trafikförvaltningen och alla nya medarbetare som vi fått välkomna. Vi känner ett positivt momentum och det finns många goda idéer att förverkliga. Men det kommer att ta tid innan förbättringarna märks bland resenärerna och vi ber om tålamod, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Utfall första kvartalet 2024:

Nettoomsättningen uppgick till 2 673 MSEK (2 478)

Rörelseresultatet uppgick till -74 MSEK (48)

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,87 ggr (0,73)

Avkastning på operativt kapital uppgick till 7,3 procent (10,1)

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Lina Edström

Lina Edström

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.