Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tydliga pandemispår i SJs resultat

Coronapandemin fortsätter att ha stor negativ påverkan på SJs intäkter och rörelseresultat. En kraftig minskning av resandet innebär, trots en mycket stark inledning av året, ett negativt helårsresultat. Nya restriktioner under fjärde kvartalet ledde till att även vårt sista kvartal för året avslutades mycket negativt.

SJ har en viktig funktion i samhället och har under hela pandemin upprätthållit trafik på samtliga linjer, trots den kraftiga minskningen i resandet. Många åtgärder har vidtagits för att möjliggöra trygga och säkra resor även under pandemin, och det har påverkat resultatet.

- Vi vet att intresset för klimatsmarta resor är fortsatt stort och vi har god beredskap för att möta denna ökade efterfrågan när vi åter igen kan resa som vi vill. Så långt det har varit möjligt har vi anpassat våra rörliga kostnader efter vår mindre intäktskostym, medan våra långsiktiga planer på investering i nya och upprustade tåg står kvar och är nödvändiga för att säkra vår konkurrenskraft för framtiden, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Under sommaren ökade resandet något, men med höstens nya situation med skärpta rekommendationer från myndigheterna minskade resandet väsentligt igen. Resandeutvecklingen blev för fjärde kvartalet -62 procent, och för helåret 2020 -51 procent.

- Våra medarbetare har gjort stora insatser för att våra kunder och resenärer ska kunna känna sig trygga med sin resa med SJ. De åtgärder vi har vidtagit har också uppskattats av våra resenärer, vilket syns tydligt i de kundundersökningar vi gjort kring upplevd trygghet ombord. Där har vi särskilt frågat om de åtgärder vi vidtagit, säger Monica Lingegård.

Styrelsen föreslår att SJ AB för räkenskapsåret 2020 inte lämnar någon utdelning, på grund av negativt resultat.

Utfall fjärde kvartalet 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 388 MSEK (2 308)
  • Rörelseresultatet uppgick till -850 MSEK (186)
  • Kvartalets resultat uppgick till -680 MSEK (132)

Utfall helåret 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 529 MSEK (8 602)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 867 MSEK (772)
  • Årets resultat uppgick till -1 491 MSEK (619)
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,19 ggr (-0,14)
  • Avkastning på operativt kapital uppgick till -41,5 procent (16,2)
  • Sjukfrånvaron ökade till 6,5 procent (4,9 procent)
  • Sammantagen punktlighet för SJs lång- och medeldistanståg uppgick till 93 procent (90)

För mer information, kontakta SJs presstjänst, 010-751 51 84.

Ämnen


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1220 avgångar från 291 stationer. SJ har utsetts till Sveriges grönaste varumärke, bästa inrikes transport och Europas mest digitala resebolag. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg

Kontakter

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

SJ Stockholmståg (pendeltågstrafiken)

Presskontakt Vardagar (08.00-16.00): 08-30 98 21 Övrig tid: 010-751 51 84
Peter Kraméus

Peter Kraméus

Presskontakt Tf. presschef 010-751 51 84
Marcus Fleetwood

Marcus Fleetwood

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.