Gå direkt till innehåll

Ämnen: Ekonomi

Ny rapport visar att störningar och kapacitetsbrist i järnvägssystemet hindrar tillväxten i svensk industri

Ny rapport visar att störningar och kapacitetsbrist i järnvägssystemet hindrar tillväxten i svensk industri


Omtag Svensk Järnväg har i en ny rapport undersökt hur 20 stora industriföretag påverkas av transportproblem. Rapporten visar att vart fjärde företag påverkas av störningar, stopp eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet på ett sätt som antingen direkt hotar investeringar och expansion eller leder till stora merkostnader och långsiktigt leder till fabriksnedläggningar.
En femtedel av godstr

SJ för Sverige framåt

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – SJ för Sverige framåt.