Gå direkt till innehåll

Ämnen: Turism

Ny rapport visar att störningar och kapacitetsbrist i järnvägssystemet hindrar tillväxten i svensk industri

Ny rapport visar att störningar och kapacitetsbrist i järnvägssystemet hindrar tillväxten i svensk industri


Omtag Svensk Järnväg har i en ny rapport undersökt hur 20 stora industriföretag påverkas av transportproblem. Rapporten visar att vart fjärde företag påverkas av störningar, stopp eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet på ett sätt som antingen direkt hotar investeringar och expansion eller leder till stora merkostnader och långsiktigt leder till fabriksnedläggningar.
En femtedel av godstr

SJ tecknar låneavtal med Europeiska investeringsbanken för köp av nya tåg

SJ AB tecknar ett låneavtal med Europeiska investeringsbanken, EIB, för att köpa 25 höghastighetståg med en maximal hastighet på 250 km/tim. Det kommer att gynna svenska, norska och danska resenärer som får bättre resemöjligheter. Finansieringen kommer att bidra till modernisering och utbyggnad av den kommersiella persontrafiken i Sverige och övergången från väg- och lufttrafik till järnvägsresor.

Visa mer

SJ för Sverige framåt

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – SJ för Sverige framåt.