Gå direkt till innehåll
Rosa Rugosa är en invasiv art som riskerar att tränga ut annan växtlighet.
Rosa Rugosa är en invasiv art som riskerar att tränga ut annan växtlighet.

Nyhet -

Informationsmöten om invasiva arter i sydöstra Skåne

Informationsmöten om invasiva arter i sydöstra Skåne


De fyra kommunerna i sydöstra Skåne bjuder in markägare och allmänhet till informationsmöten om invasiva arter. Ett av syftena är att samla in åsikter inför arbetet att stoppa dessa arter.


– Både markägare och privatpersoner är varmt välkomna till mötena. De är informationsmöten men också nödvändiga för att samla upp tankar och frågor kring invasiva arter. Detta är väldigt viktigt inför vårt kommande samverksansarbete mellan oss kommuner och olika markägare, säger projektledare Erik Rosenblad på Ystads kommun. Vi behöver se till att även villaägare samt människor som vistas i naturen i vår region förstår hur man bäst hanterar invasiva arter och bidrar till att vi får bukt med dem.


Totalt hålls fem möten i Ystads, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Mötena organiseras gemensamt av kommunerna inom ramen för Leader-projektet Samverkan invasiva arter.


Jätteloka, parkslide och nilgås är tre exempel på invasiva arter. Dessa och fler arter utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden, mot unika naturmiljöer och mot jord- och skogsbruk. Arterna kan också orsaka stora problem i villaträdgårdar och i kolonilotter. Beräkningar visar att de kostnader som dessa arter orsakar uppgår till ca 12 miljarder euro per år.


På mötena hålls föredrag och bjuds på fika, men det finns även plats för att ställa frågor och diskutera om invasiva arter. Kanske har allmänheten sett arter på olika platser?


Fakta:
 Mötena hålls i Kivik 16/1 kl. 19-21 på Äppelgården, i Köpingebro 22/1 kl. 18-20 på Fritidsgården, i Smedstorp 29/1 kl. 18-20 i Medborgarhuset, i Blentarp 5/2 kl. 18-20 på biblioteket och i Vollsjö 12/2 kl. 18-20 på Ågården.
 Inom EU är 49 arter utpekade som invasiva och främmande.
 Från den 1 augusti 2018 innehåller miljöbalken bestämmelser som innebär att myndigheter ska få tillgång till privat mark för att beskämpa invasiva främmande arter.
 Projektet leds av Ystads kommun och övriga projektmedlemmar är Tomelilla, Simrishamns och Sjöbo kommuner.
 Finansieringen sker via EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, via LEADER sydöstra Skåne.


För ytterligare information:
Erik Rosenblad, projektledare Avdelningen för hållbar utveckling, Ystads kommun, 0722-29 02 43

Ämnen

Kategorier

Regioner

Relaterat innehåll

Sjöbo - en plats vi skapar tillsammans

Sjöbo kommun ligger mitt i södra Skåne. På en yta av 500 km2 bor cirka 19 400 invånare, varav knappt 8 000 i Sjöbo tätort. Många upptäcker livskvaliteten och den attraktiva boendemiljön som finns i Sjöbo kommun, och invånarantalet ökar stadigt.

Bland kommunens större orter kan nämnas Blentarp, Lövestad, och det av Fritiof Nilsson Piraten omskrivna Vollsjö. Med bil når du Sturups flygplats, Malmö/Lund och Ystad på en halvtimme. Sjöbo kommun sammanfaller i stort med det mytomspunna Färs härad och är känt för Sjöbo marknad som lockar runt 150 000 besökare.

Kommunen har ett rikt näringsliv - här finns både små och medelstora företag - och såklart en hel del jordbruksföretag. Näringslivet är stabilt och företagen ökar i antal. Sjöbo är rikt på fina natur- och kulturmiljöer. Här finns möjlighet till ett härligt friluftsliv med jakt, fiske och olika sportaktiviteter. Landskapet är mycket varierande och består av jordbruksbygd, bok- och lövskogar och sjöar.

Sjöbos framtida utveckling är positiv. Närheten till kontinenten ger stora möjligheter till handel och utbyte. Genom Öresundsförbindelsen och Citytunneln möjliggörs en djupare integration med Danmark och Köpenhamnsområdet. I Sjöbo finns unika möjligheter att bo och arbeta nära naturen och ha hela Europa inom behagligt avstånd.