Gå direkt till innehåll
Landshövingen i Sjöbo

Nyhet -

Landshövingen i Sjöbo

––Vi ser besöket som en möjlighet att visa upp våra verksamheter och diskutera framtidsfrågor för hela regionen, säger Roger Larsson, kommundirektör.

Landshövdingens besök i kommunerna är ett sätt att ta reda på vilka glädjeämne och vilka problem kommunerna brottas med och att fördjupa samarbetet mellan länsstyrelse och kommun.

–Vi vill föra en större dialog, säger landshövding Margareta Pålsson.

Vid besöket i Sjöbo kommun fick Margareta Pålsson ta del av tankar och förhoppningar kring Simrishamnsbanan, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, projektet Lifescape och dessutom besöka en tekniklektion på Sandbäcksskolan.

Skolan, både grundskolan och gymnasiet, är en strategiskt viktiga frågor för Margareta Pålsson:

–En fråga som vi talar för lite om är att få eleverna in på gymnasiet och ut på andra sidan. Det är oerhört viktigt att man har avslutade gymnasiestudier. Här måste kommunernas politiker arbeta mera.

ESS och MaxIV till trots vill Margareta Pålsson se en noll-vision när det gäller att bygga på åkermark.

–Vi producerar bara hälften av vad vi äter. Vi måste ha plats för att producera mat till djuren och till oss själva när stora delar av världen gör sig av med åkermark, säger hon.

–ESS och MaxIV är av ett stort samhälleligt intresse – därför måste vi göra ett undantag på den mark där dessa placeras, säger Margaret Pålsson.

En annan aktuell fråga är mottagningen av ensamma flyktingbarn.

–Det är skräp att inte kommunerna kan ta emot fem ensamkommande flyktingbarn, menar hon. De här barnen måste integreras så fort det går i samhället genom att gå i skolan och lära sig svenska. För skånska kommuner kan de här barnen bli till stor glädje och nytta i framtiden.

Landshövding Margareta Pålsson tillträdde sin post 1 september 2012. Hon kommer ursprungligen från Ljungbyhed och har verkat som moderat politiker i bland annat bostads- och utbildningsutskottet. Hon är utbildad lågstadielärare.


Ämnen

Kategorier

Regioner

Relaterat innehåll

Sjöbo - en plats vi skapar tillsammans

Sjöbo kommun ligger mitt i södra Skåne. På en yta av 500 km2 bor 19 236 invånare, varav knappt 8 000 i Sjöbo tätort. Många upptäcker livskvaliteten och den attraktiva boendemiljön som finns i Sjöbo kommun, och invånarantalet ökar stadigt.

Bland kommunens större orter kan nämnas Blentarp, Lövestad, och det av Fritiof Nilsson Piraten omskrivna Vollsjö. Med bil når du Sturups flygplats, Malmö/Lund och Ystad på en halvtimme. Sjöbo kommun sammanfaller i stort med det mytomspunna Färs härad och är känt för Sjöbo marknad som lockar runt 150 000 besökare.

Kommunen har ett rikt näringsliv - här finns både små och medelstora företag - och såklart en hel del jordbruksföretag. Näringslivet är stabilt och företagen ökar i antal. Sjöbo är rikt på fina natur- och kulturmiljöer. Här finns möjlighet till ett härligt friluftsliv med jakt, fiske och olika sportaktiviteter. Landskapet är mycket varierande och består av jordbruksbygd, bok- och lövskogar och sjöar.

Sjöbos framtida utveckling är positiv. Närheten till kontinenten ger stora möjligheter till handel och utbyte. Genom Öresundsförbindelsen och Citytunneln möjliggörs en djupare integration med Danmark och Köpenhamnsområdet. I Sjöbo finns unika möjligheter att bo och arbeta nära naturen och ha hela Europa inom behagligt avstånd.