Gå direkt till innehåll
Näringslivet åter en fråga för kommunstyrelsen i Sjöbo

Pressmeddelande -

Näringslivet åter en fråga för kommunstyrelsen i Sjöbo

Näringslivet åter en fråga för kommunstyrelsen i Sjöbo

Kommunstyrelsen har åter det primära ansvaret för näringslivsfrågorna från årsskiftet.

I samband med det presenteras en ny näringslivsstrategi för kommunstyrelsen under januari månad. Näringslivsstrategin ska vara ett av flera styrdokument som har relevans för Sjöbo kommun.

Strategin tar sin utgångspunkt i workshops, intervjuer, enkäter och allt annat arbete som gjordes i samband med framtagandet av Vision 2034 under år 2017.

Näringslivsstrategin är övergripande och anger verksamhetsinriktning för perioden

2019-2022. Tanken är att nämnder med utgångspunkt från strategin ska arbeta med frågorna ur respektive verksamhets perspektiv. Syftet med näringslivsstrategin är att skapa en gemensam och långsiktig strategi för arbetet med näringslivsfrågor.

Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Sjöbo kommun så att kommunens näringslivsarbete bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

– Jag skulle också vilja ha ett näringslivsråd i Sjöbo kommun. Det har vi inte haft tidigare. Modellen hämtar jag från våra möten med LRF:s kommungrupp två gånger per år. Där lyfter de och vi frågor som är viktiga för den gröna näringen. Näringslivsrådet ska vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, tjänstepersoner och företrädare för det samlade näringslivet. I näringslivsrådet får kommunens företrädare möjlighet att ta del av företagarnas perspektiv och på så sätt stärks dialogen oss emellan, säger Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt: Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande

Ämnen

Regioner


Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se

Relaterat innehåll

Sjöbo - en plats vi skapar tillsammans

Sjöbo kommun ligger mitt i södra Skåne. På en yta av 500 km2 bor cirka 19 400 invånare, varav knappt 8 000 i Sjöbo tätort. Många upptäcker livskvaliteten och den attraktiva boendemiljön som finns i Sjöbo kommun, och invånarantalet ökar stadigt.

Bland kommunens större orter kan nämnas Blentarp, Lövestad, och det av Fritiof Nilsson Piraten omskrivna Vollsjö. Med bil når du Sturups flygplats, Malmö/Lund och Ystad på en halvtimme. Sjöbo kommun sammanfaller i stort med det mytomspunna Färs härad och är känt för Sjöbo marknad som lockar runt 150 000 besökare.

Kommunen har ett rikt näringsliv - här finns både små och medelstora företag - och såklart en hel del jordbruksföretag. Näringslivet är stabilt och företagen ökar i antal. Sjöbo är rikt på fina natur- och kulturmiljöer. Här finns möjlighet till ett härligt friluftsliv med jakt, fiske och olika sportaktiviteter. Landskapet är mycket varierande och består av jordbruksbygd, bok- och lövskogar och sjöar.

Sjöbos framtida utveckling är positiv. Närheten till kontinenten ger stora möjligheter till handel och utbyte. Genom Öresundsförbindelsen och Citytunneln möjliggörs en djupare integration med Danmark och Köpenhamnsområdet. I Sjöbo finns unika möjligheter att bo och arbeta nära naturen och ha hela Europa inom behagligt avstånd.