Skip to main content

Nytt hyresavtal till beslut i kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2019 14:27 CET

Kommunens avtal med Sjöbohem går ut till årsskiftet och parterna har under året arbetat fram ett förslag till nytt avtal som ska upp till kommunfullmäktige för beslut. Både kommunen och bolagets intentioner har varit att hitta en tydligare och enklare gränsdragning av ansvar samt att se över fastighetsrelaterade kostnader, för att hålla dem så låga som möjligt.

För att kunna genomföra det nya avtalet som innebär sänkta kostnader för Sjöbo kommun på cirka 8 miljoner kronor så har kravet på en årlig höjning av soliditeten tagits bort samt minskning av aktieutdelningen med 2 miljoner kronor. Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital.

När bolaget, Sjöbohem, bildades 2010 var soliditeten låg. Därför ville politikerna i Sjöbo kommun årligen höja soliditeten för att stärka bolaget. Idag har Sjöbohem en stabil ekonomi och den årliga höjningen av soliditeten tas därför bort från ägardirektivet.

- Det känns väldigt bra att vi fått till avtalet. Pengarna som vi sparar in på fastighetskostnader kommer att kunna vara till stor nytta på andra sätt i den kommunala verksamheten. Med tydligare ansvar så kan även mycket tid frigöras för våra medarbetare inom skola och serviceboende. Tid som våra medarbetare istället kan lägga på våra skolelever och kunder inom omsorgen, berättar Magnus Weberg, kommunalråd. 

Organisatorisk personalflytt
I avtalet mellan parterna så ingår även en flytt av vaktmästare för verksamheterna, fastigheterna och skötseln av utemiljöerna från kommunen till en och samma organisation på Sjöbohem. En samlad organisation förenklar och tydliggör mycket för verksamheterna.

Arbetsuppgifterna för personalen kommer att vara samma som innan men för Sjöbo kommun betyder det att deras arbete nu kommer att ingå i hyreskostnaderna. Det handlar bland annat om skötseln och utemiljöerna kring våra skolor, förskolor och äldreboenden. 

- Om kommunfullmäktige antar det nya avtalet så kommer det att träda i kraft vid årsskiftet, och innan personalövergången sker ska förhandlingar föras med facket. Det är viktigt att berörda medarbetare känner sig trygga inför omorganisationen till Sjöbohem och då får det ta lite längre tid, avslutar Fredrik Janson, ordförande i Sjöbohems styrelse.

Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande 

Telefon: 0416-272 08
E-post: magnus.weberg@sjobo.se

Morgan Johnson
VD, AB Sjöbohem

Telefon: 0416-274 85
E-post: morgan.johnsson@sjobo.se

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se