Skip to main content

Sjöbo kommun stöttar anhöriga till barn i skilsmässa

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2019 11:30 CET

Att vara anhörig till någon som hamnar i skilsmässa kan vara svårt. Speciellt när en ser att barn för illa. Sjöbo kommuns Råd och stöd enhet vill hjälpa till.

Sjöbo kommun stöttar anhöriga till barn i skilsmässa

Att vara anhörig till någon som hamnar i skilsmässa kan vara svårt. Speciellt när en ser att barn för illa. Sjöbo kommuns Råd och stödenhet vill hjälpa till.

– Den som är anhörig är en väldigt viktig person, menar Petra Löfgren, familjebehandlare.

Skilsmässor kan var både bra och dåliga, och upplevs ofta på olika sätt av de inblandade. Varje år berörs ungefär 50 000 barn i Sverige av skilsmässor eller separationer. Många vuxna "glömmer" sina barn i den smärtsamma process som skilsmässan är för dem. Det gör att de vuxna glömmer att informera barnen under själva förloppet.

– Det kan vara traumatiskt för ett barn att plötsligt få reda på att "nu ska mamma och pappa skiljas”, men vi ser att det finns resurser kring barnet som kan vara till stor nytta. Därför håller vi utbildning för just de personerna.

Utbildningen handlar om barnets situation och hur det påverkas under och efter en skilsmässa.

– Vi pratar om vad lagen och Barnkonventionen säger, vilka rättigheter har barnen? Hur kan du som anhörig påverka och stötta barnet? Vilket stöd finns att få som barn, förälder och anhörig? berättar Petra Löfgren.


Råd & Stödenheten håller utbildningen på Sandbäcksskolan, Kometrummet, onsdagen 27 februari kl 18.00-21.00. Anmälan ska göras.

Kontakt: 

Petra Löfgren

Familjebehandlare

Sjöbo kommun

Råd och stödenheten

275 80 Sjöbo

0416-274 57

Petra.lofgren@sjobo.se

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se