Skip to main content

Sjöbo representerat på Bokstarts-dagar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2019 13:49 CEST

Under hösten 2018 fick alla barn som började på Tofta förskola en bokstartspåse med en gåvobok samt information om små barns språkutveckling.

Sjöbo representerat på Bokstarts-dagar i Stockholm

Den 23-24 maj bjuder Kulturrådet in till dela-dagar i Stockholm kring Bokstart, ett projekt vars mål är att ge barn 0-3 år tillgång till böcker och öka högläsningen i familjen. Sjöbo kommun har bjudits in att presentera sitt projekt Bokstart i förskolan, som har genomförts på Tofta förskola under hösten 2018, med stöd av Kulturrådet och i samarbete med Region Skåne.

Under hösten 2018 fick alla barn som började på Tofta förskola en bokstartspåse med en gåvobok samt information om små barns språkutveckling. Under inskolningen med föräldrarna visades en kort film om barns språk, och personalen lyfte projektet och hur de skulle jobba med läsning. Under hela terminen har sedan förskolans personal arbetat med boken ”God natt alla djuren” av Lena Arro, på avdelningen Fören där barn 1-2 år går i förskolan. Föräldrarna uppmuntrades att läsa för barnen hemma och fick ytterligare en gåvobok i slutet av höstterminen.

-Det har varit väldigt roligt att jobba med Bokstart, säger Lotta Forsberg, förskolepedagog. Vi läste i småstycken i början för att sedan kunna läsa igenom hela boken med fullt fokus. Sedan har vi följt barnens intresse och fokuserat på djuren i boken, miljön, stjärnorna på insidan av pärmen. Vi har både dramatiserat sagan, jobbat med skapande utifrån den och gjort både tältet i boken och stjärnorna.

-Vi har fått feedback från våra kollegor på andra avdelningar att det märks att barnen är bokvana, berättar Sara Börjesson Tufvesson, barnskötare. Vi lär genom att sätta exempel, vi går till exempel aldrig förbi en bok som ligger på golvet utan att plocka upp den. Fast de är så små märks det att barnen förstår att vårt bokstartsrum är något speciellt, där man leker och rör sig på ett annorlunda sätt.

Projektet är nu avslutat, men har dokumenterats av Karin Jönsson, lektor vid Malmö Universitet i en artikel som släpps under maj månad i samband med presentationen i Stockholm. Artikeln har beställts av Region Skåne som även håller i det skånska Bokstartsnätverket.

-Vi är en av 9 presentationer, så det känns jättekul att vara tillfrågade. Förskolan är en fantastisk samarbetspartner när man jobbar med projekt om läsfrämjande, eftersom vi upplever att intresset är stort hos personalen. Nu kommer Tofta att fortsätta med Bokstart till hösten, och vi har också börjat fundera på hur vi kan utöka detta och föra det vidare till andra förskolor, berättar Paula Brante som har varit projektledare för Bokstart i Sjöbo.

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se