Gå direkt till innehåll
RS Storsjön är Sjöräddningssällskapets nya räddningsstation

Pressmeddelande -

RS Storsjön är Sjöräddningssällskapets nya räddningsstation

I dag kan Sjöräddningssällskapet presentera en ny räddningsstation: RS Storsjön. Stationen är resultatet av flera års arbete och ett nära samarbete med Räddningstjänsten och Polisen i Jämtland. I går ackrediterades stationen och godkändes därmed av Sjöräddningssällskapet som en operativ räddningsstation, den 69:e i ordningen.

- Det är det här vi har kämpat för. Det har varit nervöst de sista veckorna inför ackrediteringen. Men allt gick bra! Nu är vi enormt lättade, glada och stolta, säger Peter Allansson, stationsansvarig vid RS Storsjön.

Sjöräddningssällskapet har haft området under övervägning i flera år och länge fört samtal med engagerade båtmänniskor i området. Efter en fördjupad dialog och kontakt med både räddningstjänst och polis i regionen kunde det praktiska arbetet påbörjas. Sommaren 2014 blev Sjöräddningssällskapet inbjudna till Östersund och Storsjön och besökte Storsjöyran med två räddningsbåtar. Målet var att visa upp verksamheten och samtidigt praktiskt undersöka förutsättningarna för att starta en räddningsstation i Jämtlands län.

Många frivilliga krafter anmälde sitt intresse och ett år senare drog verksamheten igång som en projektstation. Att starta räddningsstationer i insjöar är en del i en medveten strategi för att minska antalet omkomna till sjöss.

- I dag sker merparten av alla drunkningsolyckor i insjöar. För att verkligen nå vår vision – noll omkomna i svenska vatten – måste vi agera i allt större utsträckning vid insjöar, säger Andreas Arvidsson, operativt ansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Tiden som projektstation har varit en lärotid, då frivilliga sjöräddare tränats och utbildats i Sjöräddningssällskapets regi. I går skedde slutprovet, då viktiga moment hårdtestades under en skarp övning.

- Vi har övat enormt mycket det här året, till exempel simulerat grundstötningar och övat på att ta upp personer upp vattnet. Dessutom har vi blivit utkallade på ungefär 20 larm under sommaren, så det är ju tydligt att vi behövs. Till exempel har vi hjälpt till vid grundstötningar, flottar på drift och flera motorhaverier, säger Peter Allanson.

RS Storsjön täcker ett stort område med ett aktivt båtliv. Från hemmahamn till södra delen av sjön är det 30 sjömil. Flera kommuner gränsar mot sjön.

- Vi har ett jättebra samarbete med räddningstjänsten i hela Jämtland. Flera av våra frivilliga är också anställda inom räddningstjänsten. Det gör att vi får samma rutiner och kan dra fördel av varandras kunskaper.

Nu ansöker stationen om möjlighet att bygga ett stationshus i hamnen, och på sikt hoppas de också kunna hitta donatorer för en större, täckt räddningsbåt.


FAKTA: RS STORSJÖN

Stationen har 25 frivilliga sjöräddare och en sex meter lång räddningsbåt, Rescue Stina Sore. Hemmahamnen är Östersund.

RS Storsjön är den tredje sjöräddningsstationen som inte ligger inom svenskt sjöräddningsområde (längs kusterna samt Vänern, Vättern och Mälaren). Sedan tidigare finns även stationer vid Hjälmaren och i Kronoberg. Sjöräddningssällskapet har också ett samarbete med räddningsvärnet vid Bolmen och en projektstation i Siljan/ Runn i Dalarna.


För mer information, kontakta gärna: 

Andreas Arvidsson, operativt ansvarig Sjöräddningssällskapet, telefon 031-761 40 22.
Peter Allansson, stationsansvarig RS Storsjön, telefon 031-761 42 98, rs.storsjon@ssrs.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss, helt utan statligt stöd. Vi är 2 100 frivilliga sjöräddare längs den svenska kusten och i de största insjöarna, beredda att rycka ut i
alla väder, under årets alla dagar. Vi arbetar även med att förebygga olyckor till sjöss samt att sprida information och kunskap om sjösäkerhet.

Presskontakt

Emma Valham

Emma Valham

Presskontakt Kommunikationsledare Kommunikation och insamling Presstelefon: 031-761 40 01

Relaterat innehåll

Frivilliga sjöräddare sedan 1907

Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss. Det har vi gjort i över hundra år. Vår verksamhet drivs helt ideellt, tack vare medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vi är 2400 frivilliga sjöräddare på 74 räddningsstationer längs den svenska kusten och de största sjöarna, beredda att rycka ut i alla väder. Vi arbetar även med att förebygga sjöräddning samt att sprida kunskap om sjösäkerhet. Sjöräddningssällskapet medverkar i cirka 90 procent av all sjöräddning som utförs i Sverige, helt utan statliga bidrag.

Sjöräddningssällskapet
Box 5025
426 05 Västra Frölunda
Sverige