Gå direkt till innehåll
Möte i rännan på Mälaren. Under den gångna helgen har en basränna brutits i Mälaren, från Södertälje till Västerås/Köping. Under tisdagen bryts även ränna mellan Södertälje och Bålsta.
Möte i rännan på Mälaren. Under den gångna helgen har en basränna brutits i Mälaren, från Södertälje till Västerås/Köping. Under tisdagen bryts även ränna mellan Södertälje och Bålsta.

Nyhet -

Behov av isbrytarassistans från Sundsvall och nordvart

Den senaste tidens stränga kyla medför konsekvenser för vintersjöfarten. Till samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart krävs nu isbrytarassistans. Även i Mälaren, Vänern och Kalmarsund stationeras nu Sjöfartsverkets isbrytande fartyg.
- Det finns inget blidväder i sikte under den kommande tiodygnsprognosen. Hela Bottenviken, Kvarken och norra Bottenhavet är nu isbelagt och istillväxten kommer att fortsätta under veckan, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Den svenska isbrytarflottan bestående av de fem statsisbrytarna förstärks nu med Sjöfartsverkets isbrytande arbetsfartyg Scandica (stationerad i Vänern sedan fredagen den 23 februari), Fyrbyggaren (stationerad i Mälaren) samt Baltica (stationerad i Kalmarsund från och med tisdag 27 februari). Även Finlands samtliga statsisbrytare har gått i tjänst. Från och med slutet av vecka 9 kommer även extra isbrytarkapacitet i form av isbrytaren Thetis att hyras in från det finska rederiet Alfons Håkans för att stötta den svenska sidan av Bottenhavet. 

- Isläget innebär att det krävs assistans av isbrytare för att nå samtliga hamnar från Sundsvall och nordvart. Det innebär i sin tur att sjöfarten bör förvänta sig något längre väntetider för assistans in och ut ur hamnarna. Målet är att medelvärdet för väntetiden på isbrytarassistans ska vara fyra timmar, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Under den gångna helgen har en basränna brutits i Mälaren, från Södertälje till Västerås/Köping. Under tisdagen bryts även ränna mellan Södertälje och Bålsta. Ångermanälven kommer att brytas av antingen Atle eller Ymer under inledningen av vecka 9. 

I takt med att istillväxten fortsätter skärps de befintliga restriktionerna i norra Bottenhavet. Sedan tidigare gäller restriktioner för sjöfarten på Bottenviken, Norra Kvarken, Ångermanälven, Bottenhavet, ostkusten ned till Karlmarsund, Vänern och Göta älv samt Mälaren. Restriktioner innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. I Sverige införs restriktioner varje vinter, särskilt till hamnarna längs övre Norrlandskusten.

Fakta om isbrytning 

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.
Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram.
Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.
Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen. 

Ytterligare upplysningar:

Sjöfartsverkets isbrytarledning, 0771-63 25 25
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Sjö- och flygräddningscentralen

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09
Sjöfartsverkets växel

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00
Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Carl-Johan Linde

Presskontakt Presschef 076-696 32 40

Säkra sjövägar för en hållbar framtid

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn och lyder under Näringsdepartementet.

Ett statligt affärsverk är en förvaltningsmyndighet som verkar utifrån affärsmässiga principer och har större ekonomisk handlingsfrihet än en vanlig myndighet. Sjöfartsverket finansieras till största del genom avgifter på handelssjöfarten (farleds- och lotsavgifter) samt försäljnings- och uppdragsintäkter, men har även anslag över statsbudgeten för sjöräddning, andra fritidsbåtsändamål och viss kanalverksamhet.

Som myndighet ska Sjöfartsverket tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för varje myndighets verksamhet. Det sker i myndighetens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag.

Sjöfartsverkets styrelse ansvarar för verksamheten inför regeringen. Regeringen utser generaldirektören, som också ingår i styrelsen.

Verksamheten och resultatet följs upp och utvärderas dels genom den årsredovisning som lämnas till regeringen och dels via löpande mål- och resultatdialoger, där resultatet, verksamhetens inriktning och frågor av strategisk vikt diskuteras.

Sjöfartsverket
Östra promenaden 7
60178 Norrköping
Sverige