Nyhet -

Stort internationellt intresse för e-navigationsprojektet STM

Under hösten har Sea Traffic Management-konceptet, STM, fått mycket stöd och goda nyheter. Under slutkonferensen för STM Validation-projektet på internationella sjöfartsorganisationen IMO:s huvudkontor i London i slutet av november uttryckte IMO:s generalsekreterare Kitack Lim sitt stöd till STM.

Den nyutnämnde EU-koordinatorn för Motorways of the Seas, Professor Kurt Bodewig och andra EU-företrädare sa att STM är en pelare för EU:s sjöfartsstrategi och att det är 20 välinvesterade miljoner euro som lagts på STM Validation. Vid konferensen lanserade nio branschaktörer sin avsikt att ta över och driva den gemensamma STM-infrastrukturen. Parallellt antog BIMCO:s Documentary Committee en särskild STM-klausul som utvecklats för att kommersiella kontrakt ska stödja just-in-time ankomster.

- Jag tror starkt på STM och kommer att ge mitt fulla stöd framöver.

IMO:s generalsekreterare Kitack Lim var väldigt tydlig i sitt inledande huvudtal vid STM Validation Project Final Conference. 

- STM går hand i hand med IMO-målen och jag uppmuntrar Validation-projektet att lägga fram sina resultat för IMO vid nästa kommittémöte. 

Professor Bodewig, EU:s samordnare för Motorways of the Sea (MoS) och Jarek Kotowski, Senior Project Manager i INEA, EU:s verkställande organ, lyfte också fram STM. Kotowski hyllade STM-initiativets idéer och framsteg och sade att Sea Traffic Management är en pelare i den europeiska sjötransportstrategin. Professor Bodewig betonade att MoS bör förbättra närsjöfarten och integrera ännu mer med de landbaserade transportkorridorerna genom multimodal integration där hamnar och informationsdelning är viktiga komponenter. Detta är en perfekt match för STM-tjänster och lösningar. Han avslutade med att konstatera att EU har investerat 20 miljoner euro i STM Validation-projektet och att det är en bra investering.

STM Validation-projektets slutkonferens lockade mer än 350 personer. Projektresultat presenterades på övergripande nivå och diskuterades i paneler med inriktning på säkerhet, effektivitet och miljö. Tio demostationer stimulerade diskussioner i väl tilltagna nätverkspauser, vilket gav deltagarna en chans att få en djupare förståelse för operativa STM-tjänster, den underliggande infrastrukturen, fördelarna och möjligheterna. Att se saker i praktiken ger en övertygande bild av nyttorna. 

Några av de svenska deltagarna var Magnus Oldenburg, kansliråd på Näringsdepartementet och Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén. 

- Det var ett lyckat event med väldigt många deltagare, vilket är ovanligt för projektkonferenser. Det var glädjande att så många olika aktörer var så positiva, sa Magnus Oldenburg efter konferensen.

- Vi börjar se tydliga resultat på att STM ger de effekter som våra tidiga bedömningar indikerat samt att jag är överväldigad över det stöd vi får både från IMO, EU och våra partners. Jag är också mycket imponerad över det arbete som gjorts projektet. Nu är det viktigt att verkligen dokumentera och analysera resultatet på ett så vetenskapligt sätt som möjligt så att många kan ta del av det och fortsätta utveckla tjänster på plattformen. Vi behöver också fundera över hur vi går vidare med varje del av plattformen. Vad är bra att ta till IMO, vad kan vi införa på frivillig väg och vad kan industrin själva driva till standardisering, sa Katarina Norén.

Nio branschaktörer lanserade ett gemensamt initiativ med avsikt att ta över ansvaret för den underliggande infrastrukturen och dess utveckling framöver. Initiativet visar tydligt att branschen ser kommersiella möjligheter baserade på STM och anser att det är dags att ta konceptet ytterligare ett steg mot full global interoperabilitet.

För att uppnå de nyttor som STM möjliggör, måste även affärsmodeller utvecklas. En sak som behöver justeras är att charter parties, liksom andra kontrakt, fördelar risker på ett sätt som skapar en konflikt mellan ekonomisk och miljömässig effektivitet. Ett litet men väldigt viktigt steg togs parallellt med konferensen på BIMCO:s Documentary Committee. En ny STM-klausul med förklarande anmärkningar antogs och kan nu lägggas till i BIMCO:s standardavtal. Sea Traffic Management-klausulen för Voyage Charter Parties hjälper avtalsparter att komma överens om hur man fördelar de fördelar som kommer från optimerad hastighet när hamnanlöp synkroniseras bättre.

Tillbaks till konferensen. Något som verkligen engagerade deltagarna är hur sjöfarten kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser för att stoppa den globala uppvärmningen. STM-resultaten som presenterades visar en stor potential för alla fartyg baserat på effektivare drift tack vare bättre informationsutbyte mellan fartyg och hamnar. Detta kommer att vara ett viktigt bidrag för att nå IMO:s mål att minska koldioxidutsläppen med 50 procent till år 2050.

För mer information kontakta:

Ulf Siwe, kommunikationsansvarig, Sjöfartsverket, 010-478 56 29
Per Setterberg, projektledare, Sjöfartsverket, 010-478 49 14
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • sjöfart
  • sjöfartsverket
  • innovation & utveckling

Kontakter

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Carl-Johan Linde

Presskontakt Presschef 076-696 32 40

Relaterat innehåll