Pressmeddelande -

Färre sjöräddningsinsatser under 2014

Antalet sjöräddningsfall minskade under 2014 jämfört med föregående år, från 950 till 885 insatser. Samtidigt vittnar Sjöräddningssällskapet om att antalet förebyggande utryckningar, det vill säga incidenter eller tillbud till sjöss där det inte varit fara för människoliv, ökat under 2014.

Nu smygstartar fritidsbåtsäsongen i och med att båtmässan i Göteborg inleds. Förra årets säsong bjöd på fantastiskt sommarväder under juli månad – och en minskning av antalet sjöräddningsinsatser. Av de 885 insatserna under året gällde 616 fritidsbåtar, jämfört med 675 insatser 2013. Den vanligaste larmorsaken bland fritidsbåtar var maskin/propellerhaveri (146), följt av grundstötning (125). Som tidigare år är antalet larm överlägset flest under juli månad, då många fritidsbåtar rör sig i de svenska skärgårdarna. Under juli 2014 ledde 205 larm från fritidsbåtar till insats, vilket är en minskning från 238 larm under samma månad året innan. Minskingen tros bero på att juli till stor del präglades av stabilt högtrycksväder, vilket kan vara gynnsamt ur sjöräddningssynpunkt.

- Våra frivilliga sjöräddare har trots detta haft ungefär lika mycket att göra som tidigare år. Det beror på att antalet medlemsärenden ökar, fler hör av sig till oss innan läget utvecklas till att bli akut. Fler förebyggande utryckningar ser vi som något mycket positivt, då det ökar sjösäkerheten, säger Emma Forseth på Sjöräddningssällskapet.

För att en incident på sjön ska klassas som statlig sjöräddningstjänst måste det föreligga konstaterad fara för liv. Många fritidsbåtincidenter, till exempel grundstötningar med endast materiella skador till följd, syns därför inte i sjöräddningsstatistiken.

– Det är viktigt att planera innan man ger sig ut på sjön. Gör en färdplan, meddela någon i land om dina planer och håll koll på vädret. Stanna hemma om det till exempel ska bli åska och regn. Är du redan till sjöss kan du söka lä eller närmaste hamn och använd alltid flytväst, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

Antalet sjöräddningsinsatser som rörde handelsfartyg (109 insatser) och fiskefartyg (11 insatser) var i stort sett konstant jämfört med föregående år. Av sjöräddningsinsatserna rörande handelsfartyg handlade 97 fall om sjuktransport från fartyg.

Den svenska modellen för sjöräddning bygger på samverkan mellan myndigheter, organisationer och stater. Sjöfartsverket leder och ansvarar för sjöräddningen i Sverige. I insatserna används alla tillgängliga och lämpliga resurser, som Sjöfartsverkets lotsbåtar och räddningshelikoptrar, fartyg och flygplan från Kustbevakningen, polisen, kommunala räddningstjänster, försvarsmakten och inte minst från ideella Sjöräddningssällskapet. Under 2014 deltog Sjöräddningssällskapet i 587 av insatserna.

- Sjöräddningssällskapet är den största aktören inom svensk sjöräddning, och vi är stolta över att kunna bidra till den svenska modellen som fungerar väldigt väl. Eftersom vi inte har några statliga bidrag bygger hela verksamheten på medlemskap, donationer och ideella insatser. Som ett tack till våra 95 000 medlemmar erbjuder vi kostnadsfri hjälp även när läget inte är akut. Under 2014 blev vi 10 000 fler medlemmar, något vi tror bidrar till ett säkrare båtliv, säger Emma Forseth på Sjöräddningssällskapet.

Ytterligare upplysningar:

Sjöfartsverkets pressnummer, tfn 010-478 48 40
Sjöräddningssällskapets pressnummer, tfn 031-761 40 01

Ämnen

  • Fritidsbåtar, båtsport

Kategorier

  • sjöfartsverket
  • sjö- & flygräddning
  • sjöfart

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200.

Kontakter

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Carl-Johan Linde

Presskontakt Presschef 076-696 32 40