Pressmeddelande -

Flytande stockar fara för fritidsbåtar

Sjöfartsverket har fått in en observation om flytande timmerstockar i höjd med Luleå till Malören och nord ut. Sjöfarten uppmanas att vara vaksamma och har varnats via en så kallad navigationsvarning.

- Nu börjar fritidsbåtlivet att komma igång för säsongen och vi ser därför att även allmänheten behöver informeras om att vara vaksamma, säger Anders Dahl, lotsområdeschef i Luleå. Det är svårt att bedöma vart timret dyker upp men navigationsvarningar för Bottenviken går att se på Sjöfartsverkets webbplats.

Timret härrör från en last som Stora Enso via ett transportbolag skulle frakta från norra till södra Finland i december 2017. Lasten lossades till havs utanför Kemi i Finland på grund av hårt väder. Totalt handlar det om 1 500 kubikmeter, vilket motsvarar cirka 30 lastbilar. Stockarna är cirka 8 till 16 centimeter i diameter och mellan 2 och 5 meter långa. Stora Enso har sedan incidenten haft regelbunden kontakt med den finska kustbevakningen.

- När vi blev varse att det fanns stockar i svenska vatten i området runt Malören skickade vi ut helikoptrar till området för att få en överblick över situationen, säger Satu Harkonen, kommunikationsansvarig på Stora Enso Skog. Besättningen såg att det fanns stockar i vattnet och på land vid kustremsan men hade svårt att uppskatta antalet. En grov bedömning är att det handlar om runt en tiondel av den totala lasten.

Sjöfartsverket uppdaterar löpande navigationsvarningar. De hittas på Sjöfatsverkets webbplats: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjotrafikinformation/Navigationsvarningar/Gallande-svenska-navigationsvarningar/

Det är viktigt att den som iakttar en fara till sjöss rapporterar detta så att en navigationsvarning kan utfärdas och andra sjöfarare därmed varnas. Rapportering av iakttagelser sker lämpligen på telefon 0771-63 06 85 eller på VHF genom att anropa MSI SWEDEN.

Ytterligare upplysningar

Frågor kring navigationsvarningar, Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Frågor kring timmerlasten hänvisas till Satu Harkonen, Stora Enso, +358 40 832 7458.

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Kategorier

  • sjöfart
  • sjöfartsverket

Regioner

  • Norrbotten

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Kontakter

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Carl-Johan Linde

Presskontakt Presschef 076-696 32 40