Gå direkt till innehåll
Fredrik Backman tillträder som direktör för Sjöfartsverkets rederi 2020-02-01
Fredrik Backman tillträder som direktör för Sjöfartsverkets rederi 2020-02-01

Pressmeddelande -

Sjöfartsverket anställer Fredrik Backman som ny rederidirektör

– Jag ser verkligen fram emot att börja på Sjöfartsverket och bidra till den svenska infrastrukturutvecklingen på sjön, säger Fredrik Backman. Min övertygelse är att om vi skall uppnå de transportpolitiska målen måste infrastrukturen till sjöss både byggas ut och användas för att flytta mer gods från land till sjö.

Fredrik Backman har arbetat hela sitt vuxna liv med sjöfart. Han är sjökapten i grunden som för 10 år sedan gick iland efter att ha seglat som befälhavare på olika produkttankers i nordsjötrafik.

Fredrik var kapten på ett av Preems tankfartyg när han fick frågan om han ville börja på Preems vettingavdelning. Han tackade ja och jobbade under en tid som vettingkoordinator och SIRE-inspektör. Vetting innebär att man gör inspektioner för att säkerställa fartygs sjövärdighet och förmåga att på ett säkert sätt transportera oljeprodukter sjövägen. Därefter har Fredrik varit chef för Trading Operations-avdelningen och de senaste fyra åren har han varit chef för Shippingavdelningen.

– Under hela min tid på Preem har jag arbetat för att utveckla en miljövänlig och hållbar sjöfart, säger Fredrik Backman. Privat har jag ett stort teknikintresse. Mycket av min fritid tillbringar jag i garaget där jag har två veteranbilar och ett antal mopeder.

Fredrik Backman kommer senast från en roll som chef för shippingavdelningen på Preem. Han börjar sin anställning på Sjöfartsverket den 1 februari 2020.

För vidare information:

Sjöfartsverkets pressnummer
010-478 48 40

Ämnen

Taggar


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjö- och flygräddningscentralen

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00
Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09