Gå direkt till innehåll
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar tränar i fjällmiljö

Pressmeddelande -

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar tränar i fjällmiljö

Med start den 13 januari och under de kommande tolv veckorna kommer Sjöfartsverkets helikopterbesättning att genomföra övningar i Lapplandsfjällen. Under perioden kommer Visbybasen tillfälligt att täckas upp av räddningshelikoptrar från Kristianstad och Norrtälje.

Mellan den 13 januari och 12 april kommer Sjöfartsverkets helikopterbesättning genomföra övningar i högalpin terräng uppe i Lapplandsfjällen. Övningarna syftar bland annat till att utöka Sjöfartsverkets förmåga att agera vid olika sjö- och flygräddningsinsatser.

– Övningarna är inte bara ett viktigt inslag i vår verksamhet, det hjälper oss också att ytterligare stärka upp vår förmåga att agera i olika miljöer. Lapplandsterrängen skapar väldigt speciella förhållanden, något som inte återfinns längre söderut. Samtidigt bidrar övningarna också till att minska risken för att vår besättning ska stöta på olika vind- och väderförhållanden som man inte upplevt tidigare, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket.

Under den tolv veckor långa övningsperioden kommer en av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar att utgå från Kiruna, vilket samtidigt innebär att Sjöfartsverkets Visbybas tillfälligt kommer att vara utan en stationerad helikopter. Under samma period kommer täckningsområdet för Gotland istället täckas upp av helikoptrar från Norrtälje och Kristianstad.

– Upplägget har sett likadant ut under tidigare fjällövningar och har fungerat väldigt väl. Samtidigt finns alltid möjligheten att med kort varsel flytta om helikoptrar från andra delar av fastlandet. Det är också viktigt att komma ihåg att de allra flesta räddningsinsatser runt Gotland sker med båtar. Vi är med andra ord trygga i att vår sjöräddningsförmåga i området kommer vara fortsatt god, säger Mattias Hyllert.

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är ursprungligen baserade på fem orter (Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå). Den tillfälliga baseringen i Kiruna har använts för vinterträning i högalpin fjällterräng sedan vintern 2015.


Fakta om Sjöfartsverkets räddningshelikopterverksamhet

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar är baserade på fem baser i landet (Göteborg, Kristianstad, Visby, Norrtälje och Umeå) och är resurser för statlig sjö- och flygräddning för hela det svenska territoriet. De utför uppdrag både över land och över vatten.

Räddningshelikoptrarna är i beredskap dygnet runt, året om och bemannas av fyra personer: två piloter, en vinschoperatör och en ytbärgare.

Räddningshelikoptrarnas stora fördel är att de kan upptäcka och undsätta nödställda människor som befinner sig i utsatta miljöer dit få andra räddningsresurser kan nå, till exempel i vatten, ombord på ett fartyg eller i oländig terräng. Helikoptrarna är också utrustade med dubbla vinschar och kan undsätta nödställda utan att behöva landa.


För vidare information

Sjöfartsverkets Presstjänst, 010-478 48 40, info@sjofartsverket.se 

Ämnen

Taggar

Regions


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter