Gå direkt till innehåll
De senaste åren har stora delar av Stockholms skärgård sjömätts för första gången sedan slutet på 1800-talet. Mätningarna har avslöjat en mängd tidigare okända grunda områden och inneburit flera nya rutter för skärgårdstrafiken. Bild: Sjöfartsverket
De senaste åren har stora delar av Stockholms skärgård sjömätts för första gången sedan slutet på 1800-talet. Mätningarna har avslöjat en mängd tidigare okända grunda områden och inneburit flera nya rutter för skärgårdstrafiken. Bild: Sjöfartsverket

Pressmeddelande -

Sjömätning i Stockholms skärgård ger nya rutter för kollektivtrafiken – välkommen på pressträff

Nu har stora delar av Stockholms skärgård sjömätts för första gången sedan slutet av 1800-talet. De nya sjömätningarna har resulterat i att över 100 risker blivit kända längs den sjöburna kollektivtrafikens rutter.
- De nya resultaten kommer att påverka rutterna för kollektivtrafiken i Stockholms och Ålands skärgårdar och spara både restid och bränsle, säger Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på Sjöfartsverket.

Resultaten av sjömätningen presenteras på en pressträff på af Pontins väg 6 på Djurgården i Stockholm onsdagen den 22 maj kl. 9.00. Välkommen!

Stora delar av Stockholms skärgård har med några undantag aldrig sjömätts med moderna mätmetoder. Vissa områden har inte sjömätts sedan de handlodades i slutet av 1800-talet. Tack vare ekonomiskt stöd från EU har områden där den kollektiva sjötrafiken passerar sjömätts under 2016 och 2017 med hjälp av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Anders Bure. Sjömätningarna får nu en direkt effekt på den sjöburna kollektivtrafiken i området. 

- Projektet ADAPT har gett stora resultat och visar varför det är viktigt att just mäta på grunda vatten. Det här gynnar inte bara kollektivtrafiken i de här områdena utan även andra aktörer och fritidsbåtstrafiken, säger Magnus Wallhagen. 

För Waxholmsbolaget, som bedriver sjöburen kollektivtrafik i Stockholms skärgård, innebär sjömätningarna åtskilliga förbättringar. 

- Vi har hittat tidsvinster och avvärjt en massa säkerhetsrisker och därigenom också minskat miljöbelastningar i vår verksamhet. Vi åker hela tiden nära land och nu har vi hittat nya vägar. Främst gäller det justeringar och förkortningar i befintliga rutter, säger Richard Borgström, sektionschef på Sjötrafiksektionen på Trafikförvaltningen, Region Stockholm, där Waxholmsbolagets trafik ingår. 

Något som även kommer att gynna både resenärerna och klimatet i form av både tidsbesparingar, säkrare rutter och minskade koldioxidutsläpp. 

Sjöfartsverket prioriterar utifrån sitt uppdrag sjömätning och sjökortsprodukter för handelssjöfartens räkning. Det innebär att djupförhållandena i de stora farlederna är väl kända med stor noggrannhet. Utanför farleder är det dock andra förhållanden när det gäller djupdata. Det är fortfarande mer regel än undantag att platser i den svenska skärgården inte sjömätts sedan förra sekelskiftet, alltså långt innan den moderna mättekniken. 

- Det är mycket positivt att vi genom sjömätning på grunda vatten kan bidra till säkrare och energieffektivare sjöfart, men djupdata på grunda vatten bidrar också till ett viktigt kunskapsunderlag för havsmiljökartering, havsplanering och klimatanpassning i skärgårdsmiljön, säger Magnus Wallhagen.

Resultaten från sjömätningarna i projektet ADAPT är införda i djupdatabasen och finns med i kommande sjökortsprodukter. Resultaten har också kommunicerats som underrättelser för sjöfarande (Ufs), och även överlämnats till Waxholmsbolaget.

Välkommen på pressträff onsdag 22 maj kl. 9.00

Platsen är Sjöfartsverkets kontor på af Pontins väg 6 på Djurgården i Stockholm. Projektet presenteras av representanter från de deltagande organisationerna.

Fakta om ADAPT

ADAPT (Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation)är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, Ålands landskapsregering och Region Stockholm. Projektet går ut på att säkerställa data om havsdjupet där kollektivtrafiken trafikerar i skärgården. Kunskapen kan bidra till att spara in både tid och bränsle, liksom en ökad säkerhet. Att det ska bli ännu säkrare och effektivare att transportera människor och gods.

Ytterligare upplysningar

Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40
Åsa Tivelius, affärsområdesansvarig skärgårdstrafik, Region Stockholm, 08-686 17 99

Ämnen

Taggar

Regioner


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjö- och flygräddningscentralen

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00
Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterat material

Relaterade nyheter