Gå direkt till innehåll
Adam Kihlberg, teknik- och produktutvecklingschef, och Linda Carlsson, VD Timratec.
Adam Kihlberg, teknik- och produktutvecklingschef, och Linda Carlsson, VD Timratec.

Pressmeddelande -

Nya kompetensbolaget Timratec vill accelerera klimatsmart byggande i KL-trä

Allt fler vill bygga miljösmart i korslimmat trä, men saknar kunskapen. Nu startar Sjöson och Sveriges mest erfarna KL-träkonstruktörer kompetensbolaget Timratec. Målet är att bli ledande i Europa och driva på den hållbara omställningen av byggbranschen med fokus på industriellt träbyggande.

– Intresset för att bygga med massivträ har vuxit stort de senaste 4-5 åren, men nu ser vi att marknaden är mogen för en omställning i grunden. Det finns ett skriande behov av kompetens inom byggande med KL-trä i industriell skala. Därför drar vi nu igång Timratec, säger Linda Carlsson, VD på det nystartade bolaget.

Timratec ingår i Sjöson-koncernen och är sprunget ur Fristad Bygg som konstruerat och byggt i korslimmat trä sedan drygt tio år tillbaka. Där har konstruktören Adam Kihlberg gjort sig ett namn som Sveriges ledande auktoritet inom framförallt KL-träbyggnation. Han har samarbetat nära med aktörer inom hela produktionskedjan för att optimera konstruktions- och byggmetoderna och tar nu klivet över till Timratec som teknik- och produktutvecklingschef.

– Det är först genom att använda KL-trä och limträ som det centrala och bärande byggelementet i fler och större projekt som byggbranschen på allvar kan bygga förnybart och klimatsmart. Sedan måste vi naturligtvis komplettera med betong och andra material, säger Adam Kihlberg.

Ser inga framtida begränsningar

Att bygga i trä har många fördelar. Trä är starkt, mångsidigt, lätt och det enda byggmaterial som är hundra procent förnybart. När skogen växer binder träet koldioxid som sedan finns inlagrad trävarorna. Att bygga i trä är därför betydligt bättre för klimatet än att bygga i betong och stål, vars tillverkning kräver mycket energi och ger betydande utsläpp av koldioxid. 

– Om fler hade kompetens inom industriellt träbyggande hade Sverige kunnat bygga smartare. Med rätt material på rätt plats går det att minska betonganvändningen med cirka 20-30 procent*. Vi skulle alltså kunna ersätta 1,5 miljon kubikmeter med klimatsmartare alternativ, vilket är en enormt stor och positiv förändring, säger Linda Carlsson.

Enligt Näringsdepartementet är kunskapsbristen inom byggsektorn ett hinder för ökat träbyggande**. Det tänker Timratec råda bot på genom att rekrytera och utbilda ett stort antal KL-konstruktörer och träspecialister. Planen är att ta en ledande branschposition. Rekryteringsbehovet kommer därför vara stort de närmaste åren. Bolaget vill växa snabbt för att kunna erbjuda expertkunskap, utbildning och projektledning i alla steg, från projektanalys till montering.

Bolaget är redan involverat i flera projekt, bland annat trästaden Wendelstrand i Mölnlycke som utvecklas av Next Step Group. Det är ett av Europas största bostadsprojekt i trä, där forskare, entreprenörer och träindustrin möts och samskapar i nya former.

– Den vanligaste frågan jag får är ”Kan man bygga det här i trä?”. Och det mesta går att bygga i trä, vi har redan konstruerat höghus upp till åtta våningar och ännu högre hus är på gång i Sverige. När det gäller infrastrukturprojekt och grundkonstruktioner finns begränsningar, men i en framtid kommer vi kunna använda skogsråvaran i betydligt större utsträckning, säger Adam Kihlberg.

* Källa: Professor Johan Silfwerbrand, KTH, debattartikel SVD 2021-09-03.

Länk: https://www.svd.se/professor-flera-myter-i-debatt-om-cement

** Källa: Regeringskansliet/Näringsdepartementet, Inriktning för träbyggande, publicerad 26 juni 2018.

Länk: https://www.regeringen.se/49ee7f/contentassets/37f07802672c45078a20d3a375e82c25/20180626_inriktning-for-trabyggande.pdf


FAKTA MASSIVTRÄ

Limträ

Limträ är starkare än stål i förhållande till sin egen vikt och i första hand avsett för bärande konstruktioner. Det är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä, där fiberriktningen går parallellt med längden.

Med limträ utvidgas gränserna för träbyggnadsteknikens möjligheter. Det är formstabilt, lättbearbetat och motstår brand bättre än många andra material. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd och de kan dessutom tillverkas som krökta element. Materialet används i allt från pelare och balkar till takstolar och broar.

Korslimmat trä / KL-trä

Det finns många namn på korslimmat trä: KL-trä, cross laminated timber, crosslam, CLT, X-Lam, BSP och flerskiktsskivor av trä, för att nämna några. I grunden är allt samma sak: skivor, plattor, pelare och balkar uppbyggda av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller.

Flera skikt av hyvlat trä ligger korslagda med fiberriktningen i rät vinkel mot varandra, vilket ger en starkare och styvare träkonstruktion jämfört med massivt virke

KL-trä är ett miljövänligt byggmaterial som kan användas inom vitt skilda användningsområden. Idag används det främst till stomelement som väggar och bjälklag. Det har bra brandmotstånd, bra värmeisoleringsförmåga och låg egenvikt, vilket medför lägre transport- och montagekostnader samt billigare grundkonstruktioner.

Med hjälp av modern CNC-teknik får man exakt tillskurna byggdelar som passar perfekt ihop. Redan i fabriken kan elementen bearbetas för att anpassas till byggandets behov, vilket innebär effektiv produktion och kortare byggtider.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Timratec är ledande experter på projektering av KL-träkonstruktioner – från första idé till färdigställt projekt. Vi utformar, beräknar och modellerar alla slags byggnationer i trä. Vi stöttar också med specialistråd, utbildning och projektledning genom hela byggkedjan. Genom kunskap och innovationer förändrar vi hur det byggda designas, konstrueras, byggs och förvaltas. Timratec är baserat i Borås och leds av Linda Carlsson. Bolaget grundades 2021 med företagsbyggaren Sjöson som majoritetsägare.

Kontakter

Hans-Anders Karlsson

Hans-Anders Karlsson

Presskontakt Delägare Sjöson Presskontakt Sjöson, Tooltec, Milega och Trolleby 0702 84 84 90
Lars Sjöberg

Lars Sjöberg

Presskontakt Delägare Sjöson Presskontakt Sjöson, WP Welding, Industrinät, 2ctrl och Trolleby 0736 61 73 04
Ulrika Garbrant

Ulrika Garbrant

Presskontakt VD Sjöson 0760 94 03 99

En stolt företagsbyggare som ger möjligheter liv.

Sjöson är en företagsbyggare i Göteborg som fokuserar på fastighetsutveckling, industri- och teknikföretag samt bolag inom mat och dryck. Vi är 15 anställda på huvudkontoret och ympar in stolthet, mod, lust, engagemang, kunskap och pengar i verksamheter genom ett långsiktigt, aktivt ägande. Sjösonfamiljen består av Sjömat, 2ctrl, Milega, Westpipe Welding, Savolax, Aroma Frukt & Grönt, Fiskgrossisten, Samtransport i Väst, Tooltec, Industrinät samt en rad bostads- och stadsutvecklingsprojekt i sydvästra Sverige. Våra bolag förväntas omsätta två miljarder kronor under 2023.

Sjöson
Masthamnsgatan 5
413 27 Göteborg
Sverige