Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens: Varbergs sjukhus hotat

Viktiga specialistfunktioner har försvunnit från Varbergs sjukhus de senaste åren. Framförallt drabbar det patienter som söker akutsjukvård på kvällar och nätter, och skickas vidare i ambulans till Halmstad. Detta gäller till exempel ortopedpatienter och barn under 18 år. Sjukhuset i Varberg har dränerats på resurser även på andra sätt – hematologin har överförts till Halmstad och ett fungerande nätverk för kärlkirurgi i Varberg har raserats.

Tidigare har landstinget sagts sig vilja värna om båda akutsjukhusen i Halland. Samtidigt antyder landstingsledningen i sin årsredovisning att allt mer av den specialiserade vården ska koncentreras till ett ställe.

Sjukhusläkarföreningen i Varberg anser att det behövs två fullvärdiga akutsjukhus i Halland, och vill att landstingsledningen talar klarspråk i frågan.

På presskonferensen visar vi flera exempel på hur den ojämlika vården slår mot patienter i norra länsdelen. Vi presenterar även ekonomiska beräkningar som visar att landstingets strategi att ta bort viktiga funktioner från Varbergs sjukhus inte bara orsakar mänskligt lidande utan även orsakar ekonomiska förluster.

Kontakt: Thomas Zilling, tel 070-663 22 35, thomas.zilling@tele2.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Nyheter och debatt från sjukhusvärlden

Kontakter

Helene Thornblad

kommunikatör 08-7903451