Pressmeddelande -

Så kan vården spara - med specialistläkare på vårdcentralerna

Nytt nummer av tidningen Sjukhusläkaren ute nu! Ur innehållet:

Lägre kostnader med specialistläkare på vårdcentralen

Exemplet Ersboda vårdcentral visar att det går att spara mycket pengar på att förstärka primärvården med specialister. Förklaringen är färre remisser, ökat kompetens- och kunskapsutbyte och en bättre dialog med sjukhuset.

 

Vårdplatsgaranti.nu!

Sjukhusläkarföreningens ordförande:

Sjukhusläkarföreningen vill föreslå en medicinsk vårdgaranti som tar hänsyn till diagnos och behov.

Patienten bör få rätt att inom fem dagar få träffa läkare i primärvården och inom 30 dagar få träffa läkare inom sjukhusvården för att i förhållande till medicinsk diagnos, sociala behov och egen vilja, få en personlig plan för ett sammanhängande utrednings- och behandlingsförlopp. En rätt till ett vårdkontrakt som kan anpassas efter behov och som innebär en rättighet att få vård inom rimlig tid, i offentlig eller privat regi.”

 

Dessutom: Dr Snake om SKL:s lilla röda • Sjukhuschef i Enköping sparkad efter politiskt rävspel •SKL ändrade sin information efter Sjukhusläkarens kritik

 

Läs mer på www.sjukhuslakaren.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • sjukvård
  • vårdplatser

Nyheter och debatt från sjukhusvärlden