Gå direkt till innehåll
Globalt mål 13: Motverka klimatförändringarna
Globalt mål 13: Motverka klimatförändringarna

Blogginlägg -

Vi erbjuder bara hållbara val

Alla våra produkter och tjänster hjälper våra kunder göra hållbara val och motverka klimatförändringarna.

Som energibolag har Skånska Energi både ett ansvar och unika möjligheter att göra skillnad och bidra på ett positivt sätt till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 målen har vi valt ut fyra som ligger nära vår kärnverksamhet som vi arbetar aktivt med. Här är det tredje.

Globalt mål 13: Motverka klimatförändringarna

En stor andel av de ökade koldioxidutsläppen i världen kommer från användande av fossil energi. En av de viktigaste åtgärderna för att stoppa den globala uppvärmningen är enligt FN:s globala mål 13 att radikalt minska utsläppen från fossila källor och övergå till förnybara alternativ.

Så bidrar vi på Skånska Energi

  • Skånska Energi tillhandahåller 100% förnybar energi från sol och vatten.
  • Elen vi säljer kommer från vattenkraft.
  • Med våra energilösningar hjälper vi våra kunder att göra hållbara val och spara både energi och pengar.
  • Vår affärsidé är att vara en del av framtidens hållbara lösningar.

Fakta: FN:s globala mål

  • FN:s globala mål för en hållbar utveckling består av 17 mål och 169 delmål och antogs 2015 av FN:s medlemsländer.
  • Bakom målen finns fyra övergripande mål till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt – lösa klimatkrisen.

Ämnen

Taggar


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.

Presskontakt

Karin Holm

Karin Holm

Presskontakt Marknads- och försäljningschef 046-507 95

Relaterade nyheter