Gå direkt till innehåll
Globalt mål 13: Motverka klimatförändringarna
Globalt mål 13: Motverka klimatförändringarna

Blogginlägg -

Vi erbjuder bara hållbara val

Alla våra produkter och tjänster hjälper våra kunder göra hållbara val och motverka klimatförändringarna.

Som energibolag har Skånska Energi både ett ansvar och unika möjligheter att göra skillnad och bidra på ett positivt sätt till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 målen har vi valt ut fyra som ligger nära vår kärnverksamhet som vi arbetar aktivt med. Här är det tredje.

Globalt mål 13: Motverka klimatförändringarna

En stor andel av de ökade koldioxidutsläppen i världen kommer från användande av fossil energi. En av de viktigaste åtgärderna för att stoppa den globala uppvärmningen är enligt FN:s globala mål 13 att radikalt minska utsläppen från fossila källor och övergå till förnybara alternativ.

Så bidrar vi på Skånska Energi

  • Skånska Energi tillhandahåller 100% förnybar energi från sol och vatten.
  • Elen vi säljer kommer från vattenkraft.
  • Med våra energilösningar hjälper vi våra kunder att göra hållbara val och spara både energi och pengar.
  • Vår affärsidé är att vara en del av framtidens hållbara lösningar.

Fakta: FN:s globala mål

  • FN:s globala mål för en hållbar utveckling består av 17 mål och 169 delmål och antogs 2015 av FN:s medlemsländer.
  • Bakom målen finns fyra övergripande mål till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt – lösa klimatkrisen.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Karin Holm

Karin Holm

Presskontakt Marknads- och försäljningschef 046-507 95

Relaterat innehåll

Skånska Energi

Skånska Energi är en energikoncern med säte i Södra Sandby i hjärtat av Skåne. Företaget grundades för snart ett hundra år sedan när privata entreprenörer började slå ihop sina lokala elnät. Idag är koncernen en av Sveriges kunnigaste och mest ambitiösa producenter och leverantörer av förnybar el och förnybara energilösningar.

Skånska Energi har den uttalade målsättningen att all el som kunderna köper och samtliga energiprojekt som koncernen driver ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor – 100 % sol och vatten.

Vi bryr oss om våra kunder genom att göra kloka investeringar för att trygga energileveranserna. Vi bryr oss om vår miljö och våra barns framtid genom att ständigt söka nya, förnybara energilösningar som bygger ett hållbart samhälle - nu och i framtiden.

Skånska Energi AB
Råbyvägen 37
22478 Lund
Sverige