Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Fredrik Arvidsson framför batteriet, som kommer att kunna ladda upp eller ladda ur effekt beroende på hur den aktuella balansen ser ut i elnätet

Jättebatteri i Välas virtuella kraftverk ger bättre balans i elnätet

Obalans och underskott i det svenska elnätet är en av samhällets stora utmaningar. En av lösningarna är skapandet av så kallade virtuella kraftverk, där Skandia Fastigheters handelsplats Väla i Helsingborg är pionjär och nu stärker sin position ytterligare genom installationen av ett jättebatteri som gör att man ännu snabbare kan hjälpa till vid effektbrist. Det framgångsrika pilotprojektet är res

Sociala medier

Kontakter

Katarina Noré

Katarina Noré

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef Kommunikation och marknad 08-573 655 90
Åke Pettersson

Åke Pettersson

Presskontakt Vd Ledningsgrupp 08-573 655 61
Markus Pfister

Markus Pfister

Presskontakt Fastighetschef Kontor och samhällsfastigheter 08-573 657 10
Bo Jansson

Bo Jansson

Presskontakt Fastighetschef Köpcentrum 08-573 656 50
Åsa Vannerus

Åsa Vannerus

Presskontakt HR-chef Human Resources, HR 08-573 655 87
Tim Prevolnik Sjöstrand

Tim Prevolnik Sjöstrand

Presskontakt Marknadsområdeschef, Malmö Kontor, bostäder, handel och samhällsfastigheter i Malmö 040-20 63 45
Fredrik Brorsson

Fredrik Brorsson

Presskontakt Fastighetschef Bostäder Bostäder i Göteborg och Stockholm 08-573 656 11
Niklas Blonér

Niklas Blonér

Presskontakt Centrumchef, Väla och Nova Helsingborg 042-24 82 82

Rum för fler

När vi är fler händer fantastiska saker. Därför skapar vi rum som är särskilt utformade för samvaro. Vare sig det handlar om kontoret där vi lyfter varandra och verksamheten, förskolan där vi växer i leken, handelsplatsen där vi både handlar och hänger, eller hemmet där alla känner sig hemma.

Våra kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter är samlade i 129 fastigheter – eller 1,2 miljoner kvadratmeter – huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. Med 160 medarbetare skapar och förvaltar vi rum för fler, och i slutändan ska det ge en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,5 miljoner ägare.