Gå direkt till innehåll
Köpsugna och renoveringsredo: Svenskarna positiva inför räntebeskedet

Pressmeddelande -

Köpsugna och renoveringsredo: Svenskarna positiva inför räntebeskedet

Den första februari presenterar Riksbanken årets första räntebesked. Nya siffror från SkandiaMäklarnas undersökning Räntetempen visar på minskad oro och mer förhoppning inför beskedet. En tredjedel av svenskarna uppger nu att de inte känner sig oroliga alls medan endast nio procent anger att de är mycket nervösa inför beskedet.

Den låga andelen oroade är den lägsta sedan Räntetempen genomfördes första gången i samband med förra årets februaribesked. Det är dessutom en minskning på sex procentenheter sedan förra räntebeskedet.

– Efter nästan två år av höjningar valde Riksbanken att lämna räntan oförändrad i november. Att svenskarna känner sig betydligt lugnare nu beror säkerligen på att risken för ytterligare en höjning är lägre. Med färre som är oroliga skapas en positivitet och det pratas samtidigt alltmer om räntesänkningar. Ju längre in på året vi kommer desto bättre kommer bostadsmarknaden att bli, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

Svenskarna förbereder sig för bostadsköp

Mer än var tionde svensk uppger att intresset för att köpa en ny bostad skulle öka vid sänkt styrränta. För unga vuxna är siffran ännu högre – intresset skulle öka för över en femtedel i åldersgruppen 18–29. Tio procent av alla svenskar skulle amortera mer och lika många skulle överväga att renovera sin bostad. Undersökningen avslöjar även intressanta trender på hur svenskarna förbereder sig inför möjliga förändringar på bostadsmarknaden:

  • Jag har bevakat bostadsannonser mer frekvent 8%
  • Jag har sparat pengar till insatsen vid kommande köp 8%
  • Jag har diskuterat försäljning eller köp med familj eller partner 7%
  • Jag har låtit min nuvarande bostad värderas av en mäklare 5%
  • Jag har rustat upp eller renoverat bostaden inför försäljning 4%

– Vi ser att fler spekulanter går på visningar nu och det finns ett större intresse på bostadsmarknaden efter att räntan lämnades oförändrad. Att nästan en av tio bevakar bostadsannonser mer frekvent tyder också på det. Framför allt har en yngre målgrupp påverkats av höga räntor och behövt avvakta med att ta sig in på bostadsmarknaden. Räntetempen bekräftar dessutom att det främst är denna målgrupp som skulle få ett ökat intresse för bostadsköp vid lägre ränta. I dagarna presenterade regeringen ett förslag på höjt bolånetak och det behövs reformer som underlättar för en yngre målgrupp att köpa sin första lägenhet, avslutar Andreas Moritz.


Bilaga:

Den första februari kommer nästa räntebesked från Riksbanken. Ange på en skala (1–5) hur mycket eller lite du oroar dig inför det beskedet?

Total (feb 2024)

Total (nov 2023)

Total (sep 2023)

Total (juni 2023)

Total (april 2023)

Total (feb 2023)

Jag oroar mig inte alls [1]

32%

28%

26%

29%

24%

25%

[2]

16%

15%

14%

13%

15%

13%

[3]

23%

21%

23%

23%

24%

23%

[4]

13%

16%

17%

16%

16%

29%

Jag oroar mig mycket [5]

9%

15%

16%

13%

14%

16%

Vet ej

7%

5%

5%

5%

7%

5%

Medelvärde

2,47

2,73

2,81

2,69

2,8

2,88

Skulle sänkt styrränta påverka dig i beslut kring din bostad?

Total

18–29 år

Mitt intresse att köpa ny bostad skulle öka

13%

22%

Jag skulle amortera mer

10%

11%

Det skulle öka mitt intresse för att renovera min bostad

10%

9%

Mitt intresse att köpa fritidshus skulle öka

5%

6%

Mitt intresse att köpa ny bostad skulle minska

4%

8%

Mitt intresse att köpa fritidshus skulle minska

3%

5%

Jag skulle amortera mindre

1%

4%

Det skulle inte påverka mina beslut

42%

32%

Vet ej/Ej relevant

25%

23%

Har du gjort något av följande för att förbereda dig för en sänkning av styrräntan och lättnader på bostadsmarknaden?

Total

Jag har bevakat bostadsannonser mer frekvent

8%

Jag har sparat pengar till insatsen vid kommande köp

8%

Jag har diskuterat försäljning eller köp med familj eller partner

7%

Jag har låtit min nuvarande bostad värderas av en mäklare

5%

Jag har rustat upp eller renoverat bostaden inför försäljning

4%

Jag har gått på fler visningar

4%

Jag har skrivit upp mig i spekulantregister

3%

Jag har ansökt om bolån/lånelöfte

3%

Inget av ovan

70%

Vet ej

6%


Ämnen

Kategorier


SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm. Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan 1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 500 medarbetare på 100 kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med verksamhet i Sverige, Spanien och Portugal.

Kontakter

Andreas Moritz

Andreas Moritz

Presskontakt VD +46 73-367 98 00

SkandiaMäklarna ska hjälpa människor att göra bra bostadsaffärer

SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm. Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan 1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 500 medarbetare på 100 kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med verksamhet i Sverige, Spanien och Portugal.

SkandiaMäklarna
Vasagatan 16
111 20 Stockholm