Gå direkt till innehåll
SkandiaMäklarnas Räntetemp visar: Riksbankens räntehöjningar har fått svenskarna att vänta med renovering och semesterresor

Pressmeddelande -

SkandiaMäklarnas Räntetemp visar: Riksbankens räntehöjningar har fått svenskarna att vänta med renovering och semesterresor

Svenskarnas oro inför räntebeskedet har dalat sedan räntetoppen nåddes. Nu är majoriteten av svenskarna inte oroliga, även om det fortfarande nästan är en av fem som känner sig nervösa inför beskedet. De höga räntenivåerna har även fått svenskarna att tänka om ekonomiskt, det gäller inte minst den yngre åldersgruppen 18–29 år där tolv procent behövt flytta hem till föräldrar eller närstående och nio procent har väntat med att skaffa barn.

Sedan april 2022 har styrräntan gått brant uppåt, för att sedan ligga oförändrad de senaste tre beskeden. Nu är förväntningarna höga om att den första räntesänkningen kommer inom kort och att fler sänkningar kommer därefter. Till följd av det har oron sjunkit bland den svenska befolkningen, det visar sig i SkandiaMäklarnas undersökning Räntetempen. Men det är fortfarande en femtedel som är nervösa inför beskedet.

– Oron inför räntebeskedet har sjunkit hos den svenska befolkningen och inte minst efter att räntetoppen nåddes. Nu märks en tydlig skillnad i svenskarnas inställning där de ser ljuset i tunneln gällande ränteläget, något som också syns på bostadsmarknaden. Fler spekulanter dyker upp på visningarna och försäljningshastigheten har ökat. Det är något som kommer fortsätta vid en räntesänkning i maj eller juni och inte minst med fler sänkningar inom snar framtid, säger Andreas Moritz, VD SkandiaMäklarna.

Ränteläget har inte bara oroat svenskarna utan även påverkat deras ekonomiska situation. Extra tydligt är det i de yngre åldersgrupperna. Nästan en fjärdedel av svenskar i åldern 30–39 år uppger att de inte kunnat genomföra önskade semesterplaner och en av fem att de fått skjuta på att renovera. En av tio i åldrarna 18–29 och 40–49 år har väntat med att byta jobb. Dessutom har nio procent i den yngre åldersgruppen uppgett att de väntat med att skaffa barn och tolv procent har behövt flytta hem till familj eller närstående. Totalt uppger nio procent av svenskarna att de inte haft råd att flytta.

– Ränteläget har påverkat svenskarna på många sätt och Räntetempen visar att renovering av sitt boende är en av de saker som hamnat på efterkälken. Det är just sådant som renovering och annat som inte är akut som vanligtvis prioriteras ned under mer ekonomiskt utmanande perioder. Kommande räntesänkningar skulle inte bara möjliggöra en flytt för många, vilket det finns ett behov av, utan även att kunna renovera i det befintliga hemmet. Vi ska inte heller glömma att vi befinner oss i ett ganska normalt ränteläge ur ett historiskt perspektiv, men att vi vant oss vid en ovanligt låg ränta de senaste tio åren, avslutar Andreas Moritz.


Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 3–6 maj 2024 har sammanlagt 1004 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Bilaga:

Den 8 maj kommer nästa räntebesked från Riksbanken. Ange på en skala
(1–5) hur mycket eller lite du oroar dig inför det beskedet?
1 = Inte alls, 5 = Jag oroar mig mycket

Total (maj 2024)

Total (mars
2024)

Total (feb 2024)

Total (nov 2023)

Total (sep 2023)

Total (juni 2023)

Total (april 2023)

Total (feb 2023)

Jag oroar mig inte alls [1]

38%

38%

32%

28%

26%

29%

24%

25%

[2]

16%

15%

16%

15%

14%

13%

15%

13%

[3]

21%

22%

23%

21%

23%

23%

24%

23%

[4]

10%

11%

13%

16%

17%

16%

16%

29%

Jag oroar mig mycket [5]

8%

9%

9%

15%

16%

13%

14%

16%

Vet ej

6%

5%

7%

5%

5%

5%

7%

5%

Medelvärde

2,29

2,35

2,47

2,73

2,81

2,69

2,8

2,88På vilka sätt har räntehöjningarna påverkat din livssituation?

Total

18–29 år

30–39 år

40–49 år

50–59 år

60+ år

Jag har väntat med att renovera

14%

12%

20%

17%

16%

11%

Jag har inte kunnat genomföra de semesterplaner jag önskat

14%

14%

23%

15%

19%

7%

Jag har inte haft råd att flytta

9%

14%

16%

11%

5%

3%

Jag har väntat med att byta jobb

6%

11%

8%

11%

2%

1%

Jag har behövt ta ett extra jobb

5%

8%

8%

9%

4%

1%

Jag har sagt upp försäkringar

4%

6%

7%

5%

3%

2%

Jag har behövt hyra ut mitt boende

3%

6%

7%

3%

1%

1%

Jag har behövt flytta hem till mina föräldrar/närstående

3%

12%

3%

1%

1%

0%

Jag har väntat med att skiljas på grund av hur dyrt det blir

3%

6%

7%

2%

1%

1%

Jag har väntat med att skaffa barn

3%

9%

2%

3%

1%

0%

Jag har flyttat ihop med en partner tidigare än tänkt för att sänka boendekostnader

3%

5%

6%

3%

1%

0%

Annat

13%

12%

16%

14%

21%

9%

Räntehöjningarna har inte påverkat min livssituation

54%

38%

37%

47%

49%

79%


Ämnen

Kategorier


SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm. Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan 1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 500 medarbetare på 100 kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med verksamhet i Sverige, Spanien och Portugal.

Kontakter

Andreas Moritz

Andreas Moritz

Presskontakt VD +46 73-367 98 00

SkandiaMäklarna ska hjälpa människor att göra bra bostadsaffärer

SkandiaMäklarna startade 1980 med ett kontor på Östermalm i Stockholm. Idén var att erbjuda tjänster med högre kvalitet än andra i branschen. Sedan 1992 har företaget växt på franchisebasis. Idag är SkandiaMäklarna ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med cirka 500 medarbetare på 100 kontor. Företaget förmedlar privatboende, dvs. villor, bostadsrätter och fritidshus, samt kommersiella fastigheter, gods, gårdar och lantbruk med verksamhet i Sverige, Spanien och Portugal.

SkandiaMäklarna
Vasagatan 16
111 20 Stockholm